HIOKI E.E. CORPORATION sa ponosom predstavlja dva nova modela analizatora električne energije PW3336 i PW3337.

Proizvođači potrošačke elektronike, kao što su kućni aparati i audiovizuelni uređaji kao i industrijske opreme kao što su serveri, mašinski alati i veliki klimatizacioni sistemi, takmiče se da poboljšaju uštedu energije svojih proizvoda.

melko-meh12.indd

Ovo pokreće zahteve energetske efikasnosti za mernom opremom sa visokim stepenom merne preciznosti za upotrebi u procenjivanju ene getskih ušteda, potrošnje energije i ene getske efikasnosti. Slične potrebe su prisutne u istraživanju energije u kom inženjeri proce juju karakteristike električnih kola u motorima, inverterima, kondicionerima i drugim uređajima za uštedu energije u cilju smanjenja potrošnje energije. HIOKI dvokanalni PW3336 i trokanalni PW3337 trofazni AC/DC digitalni analizatori električne energije su razvijeni kao odgovor na ove stroge zahteve. Oba ova Hioki digitalna merna uređaja mogu vršiti direktni-ulaz merenja velikih struja do 65A priotom održavajući mernu preciznost od 0.15%. Pri uportrebi sa opcionim klešta se zorom, analizatori mogu meriti i do 5000A AC. Dodatno ugrađenoj funkciji harmonijske analize, PW3336 i PW3337 nide i GP-IB, LAN, D/A izalz i druge interfejse radi bolje adaptacije na razne test situacije.

Principske primene
Merenje potrošnje energije potrošačke ele tronike (kućni aparati, audiovizuelni uređaji, klima uređaji)
Testiranje potrošnje energije industrijske opreme (serveri, mašinski alati, klimatizacioni sistemi, oprema za informacionu obradu)
Procena energetskih karakteristika motora, transformatora, izvora napajanja, invertera, kondicionera i drugih uređaja za optimizaciju energije

Funkcije analizatora PW3336 i PW3337
Direktni ulaz velikih struja do 65A: Ovi novi digitalni analizatori električne energije mogu direktno prihvatiti i izvršiti merenje visoke preciznosti za struje i do 65A pritom zadržavajući 0.15% mernu preciznost. Poslednjih godina, razvoj industrijske opreme i kućnih aparata podržan od strane ova dva nova analizat ra je pokretao potražnju za sposobnošću merenja sa visokom preciznošću radi verifikacije povećanih benefita uštede energije opreme dizajnirane da da još veče nivoe efikasnosti. Upotrebom Hioki PW3336 i PW3337 digitalnih analizatora, inženjeri mogu zadovoljiti ovu potrebu za rezultatima sa visokom preciznošću.
Merenje velikih struja do 5000A AC pri upotrebi sa fleksibilnim strujnim klešta senzorom: Pri uportrebi sa opcionim klešta senzorom, analizatori mogu meriti naizmenične struje i do 5000A. Ova sposobnost je specijalno korisna u procenjivanju energetskih karakteristika invertera, motora i slične opreme, odnosno u oblasti gde je neophodna sposobnost merenja velikih struja. *Pri upotrebi Hioki fleksibilnih klešta senzora CT9667.

Harmonijska analiza: Pošto se oba analizatora isporučuju u standardnom kompletu sa funkcijom harmonijske analize, ne postoji potreba da kupujete dodatne opcije da dobijete ovu mogućnost. Harmonijska analiza cilja visoko frekvencijske komponente različite od komercijalnih frekvencija (50 Hz ili 60 Hz). Kad su prisutne, harmonijske komponente izobličuju naponske i strujne talasne oblike, dovodeći do kvarova i drugih problema sa opremom. Zbog toga, postoji ekstremno visoka potreba za harmonijskom analizom u razvoju električne opreme.

GP-IB, LAN i drugi interfejsi: Analizatori električne energije PW3336 i PW3337 su dostupni sa GP-IB, D/A izlazom, RS-232C i LAN interfejsima, omogućavajući korisnicima da izaberu merni uređaj koji najbolje odgovara potrebama njihovih primenama.


Više informacija: Melco Buda d.o.o., Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija, tel: 035/612 916, www.melcobuda.co.rs

Follow me