Termal transfer štampanje (Thermal Transfer Overprinting – TTO) je proces prilikom koga se ispis nanosi na fleksibilnu foliju ili etiketu pomoću termalne glave štampača i termalnog ribona. Idealno je za većinu pakovanja izrađenih od fleksibilne folije. Ovaj proces štampanja ne samo da proizvodi oznaku vrlo visoke rezolucije koja je lako čitljiva, već i obezbeđuje da nema narušavanja estetskog kvaliteta ilustracija i dizajna pakovanja.

Bartholomew  Photography www.electronfx.com

Štampanje promenljivih poruka po niskim cenama

Termal transfer štampači mogu se programirati i mogu generisati promenljive podatke prilikom svakog štampanja. Glava štampača visoke rezolucije omogućava štampanje teksta, grafike, brojeva šarže (LOT), datuma u realnom vremenu, kao i bar kodova (trgovačkih, logističkih i 2D). Ova dobro poznata tehnologija štampanja razvijena je sa ciljem direktnog štampanja na fleksibilnu foliju koja se koristi za izradu pakovanja, zamenjujući tako etikete i značajno smanjujući troškove po jednom štampanju.

Poboljšani kvalitet štampe

TTO koristi glavu štampača od 300 dpi (tačaka po inču/12 tačaka po mm) koja proizvodi konzistentne ispise visoke rezolucije. Glavu folijskog štampača čini keramički blok od čvrstog materijala koji ne poseduje oštre ivice, pri čemu se eliminiše mogućnost perforacije folije od koje je napravljeno pakovanje. S obzirom na to da glava štampača koristi digitalnu tehnologiju prilikom štampanja oznake, svi podaci se automatski ažuriraju te nije neophodno zaustavljati proizvodnu liniju pri promeni unosa informacije za štampu novog ispisa.

  • Tehnologija mehaničkog (analognog) obeležavanja, poput „hot stamp“ i roler kodera,  koristi metalne pečate (stamp) koji se drže u zagrejanom bloku. Pečati se moraju zameniti prilikom svakog novog zadatka kako bi se promenili podaci vezani za oznaku. Dotrajali ili oštećeni pečati su česta pojava koja rezultira lošim kvalitetom štampe, a često dovodi i do perforacije folije od koje je napravljeno pakovanje, što za posledicu ima visok nivo otpada i potrebu za prepravkama.
  • Osim toga, digitalna TTO tehnologija gotovo u potpunosti eliminiše ljudsku grešku i zastoj koji nastaje kada operatori pogrešno ubace pečate, naprave pravopisne greške i izgube pečate.

Bartholomew  Photography www.electronfx.com

Promenljivi podaci u realnom vremenu

TTO se oslanja na digitalnu tehnologiju, što znači da ima ugrađen procesor koji koristi realno vreme i ima mogućnost štampanja promenljivih informacija, uključujući datume, lot kodove i vreme. Kompjuter takođe omogućava i bazične proračune, pa se podaci, poput datuma do kog je proizvod upotrebljiv, mogu automatski izračunati preko podataka o datumu proizvodnje.

  • Mehanički sistemi označavanja koriste fiksne pečate tako da ne postoji mogućnost štampanja podataka u realnom vremenu koje olakšava mogućnost praćenja proizvoda.

TTO-Videojet-6320

Produženo vreme rada

Dizajn Videojet folijskih štampača omogućava brzu i jednostavnu zamenu ribona, a dužina ribona može biti veoma velika (do 1.200 m). Softverska kontrola zategnutosti i pokreta ribona (koje predstavljaju najvažnije parametre svake tehnologije štampanja bazirane na ribonu) omogućava da se količina neiskorišćenog ribona drži na minimumu. Osim toga, pošto se TTO oslanja na digitalnu tehnologiju, moguće je kreirati podatke koji se automatski ažuriraju, što znači da se proizvodna linija mora zaustaviti jedino onda kada je potrebno zameniti ribon.

  • Tehnologija mehaničkog (analognog) obeležavanja uopšteno zahteva puno vremena za zamenu ribona s obzirom na to da često nema kasete za ribon, pa operater mora imati pristup pakerici.
  • Ažuriranje podataka za različite zadatke je, takođe, dugotrajan proces, pošto koder mora da se ohladi i potom ponovo zagreje nakon što dođe do zamene pečata.

Vitamin Bottle 001

Pouzdanost i eliminisanje zastoja, maksimalna iskorišćenost ribona, jednostavnost rukovanja i poboljšani softver koji smanjuje mogućnost ljudske greške samo su neke od brojnih prednosti koje treba uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o izboru Videojet termal transfer tehnologije naspram mehaničkih (analognih) sistema obeležavanja.

Pouzdanost i produženo vreme rada proizvodne linije

Specijalni pokretač ribona (clutchless ribbon drive), koji ima manje potrošnih delova od konkurentskih modela, povećava mehaničku pouzdanost i smanjuje vreme zastoja izazvano potrebom za održavanjem. Optimalna zategnutost ribona se dosledno održava pomoću softvera kako bi se, gotovo u potpunosti, eliminisalo vreme zastoja prouzrokovano pucanjem ili lažnim pucanjem ribona.

  • Može koristiti ribone dugačke i do 1.200 metara u cilju manje učestale zamene ribona i većeg broja otisaka po jednoj rolni.
  • Povećana efikasnost proizvodne linije kao posledica jednostavnog dizajna kasete i bržih zamena ribona.

Peas 002

 

Maksimalna efikasnost

Bidirekcioni pokretač ribona koristi motore koji pokreću, kako kalem za odmotavanje, tako i kalem za namotavanje ribona, dozvoljavajući tako da se neiskorišćeni ribon ponovo iskoristi nakon svake štampe. Na ovaj način se zadržava razmak od 0.5 mm između štampe, od početka do kraja ribon rolne, stvarajući tako više otisaka po jednoj rolni i obezbeđujući najveću moguću efikasnost ribona.

Jednostavno rukovanje

Intuitivni, grafički korisnički interfejs i ekran osetljiv na dodir u boji, sadrže komande koje se lako uče i koje su bazirane na ikonicama, kao i WYSIWIG (what you see is what you get)  displej koji dovodi do smanjenja grešaka prilikom preuzimanja i unosa. Takođe, čini da upravljanje Videojet DataFlex® proizvodnom linijom postane jednostavna vežba.

Code Assurance

Poboljšani „Code Assurance“ softver obezbeđuje ispravnost oznaka koje se štampaju tako što smanjuje interakciju sa operaterom i minimalizuje mogućnost za pojavu ljudske greške.

folijski-stampaci-videojet3

Kvalitet

Videojet DataFlex® proizvodna linija dizajnirana je prema potrebama potrošača. Kvalitet i pouzdanost predstavljaju osnovna merila uspeha našeg štampača. Ovaj proizvod koristi rezoluciju od 300 dpi prilikom izrade fiksnih i promenljivih slika, bilo da su u pitanju grafike, bar kodovi ili tekstualni podaci o vremenima/datumima i informacije o mogućnosti praćenja proizvoda.

Praktično u potpunosti eliminiše otpad

Videojet-ov softver, pokretač ribona i komande koje su jednostavne za korišćenje, ujednačeno štampaju oznake (kodove) najviše rezolucije prilikom svake štampe, gotovo u potpunosti eliminišući promašaje štampe i ponovna pokretanja proizvodnje koja su skupa.

 


Više informacija: Trim d.o.o., Ribarska 83, 35000 Jagodina, Srbija, Tel/fax: 035/220-409, 245-409, e-mail: office@trim.rs, http://www.trim.rs

Aleksandar Dakić
Follow me