ICM je proizveo i instalirao liniju za paletiziranje/pakovanje bala kaučuka u drvene i metalne sanduke. Linija se sastoji transportera praznih paleta, vage za merenje mase paleta, transportera punih paleta, transportera bala, robota sa alatom za prenos bala, štampača za obeležavanje paleta i bezbednosnih ograda i upravljačkog sistema sa softverima. Kompletna linija je napravljana i testirana u ICM-ovom pogonu. Linija je projektovana da može da slaže bale u drvene i metalne sanduke koji se razlikuju po gabaritima i broju bala koji mogu da smeste. Kapacitet linije je 15 bala u minuti.

icmpamuk1

Na transporter praznih praznih paleta se postavljaju palete/metalni sanduci viljuškarom. Prazna paleta dolazi do transportera koji je na mernim ćelijama i koji odmerava masu prazne i pune palete. Kada se paleta pozicionira na mestu punjenja, robot uzima jednu po jednu balu i slaže je na paletu, tj. u metalni sanduk.

icm pamuk2

Kada se završi proces pakovanja, puna paleta se obeležava (bruto i neto mase, vreme, datum, broj LOTa, itd.) automatski uz pomoć štampača. Nakon obeležavanja, paleta  prelazi na izlazni transporter odakle se skida viljuškarom i smešta u magacin.

 


Više informacija: ICM electronics d.o.o., Vase Miskina Crnog 2, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel:  +381 21 6518-458 , Tel:  +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs

Aleksandar Dakić
Follow me