Poslovne radnje kritične za misiju ne mogu dozvoliti sebi ni najmanje vreme zastoja, a kamoli duži prekid u napajanju. Za održavanje nesmetanog rada informacionih tehnologija, telekomunikacija i operisanja proizvodnog dela i call-centra, potrebno je izvršiti bliži uvid u napojnu infrastrukturu radi identifikacije ranjivosti i izvršiti akcije radi prevencije skupih vremena zastoja.

Glavna komponenta efikasne napojne infrastrukture je UPS sistem.UPS sistemi su prvalinija odbrane odneočekivanih zastoja igubitka opterećenjanude razne nivoeredundancije,komunikacija iinteroperabilnosti sadrugom napojnomopremom.Postoji nekoliko sistemau ponudi danas za rešavanje problema vezanih zaneprekidnost napajanja.

dinamicups

Jedan od naših klijenata, vodeći proizvođač dinamičkih UPS sistema iz Belgije, ima jedan takav sistem koji nudi rešenje napajanja za osiguranje neprekidnog, kontinualnog i kondicioniranog izvora napajanja za procese kritične za misiju. Po navodima projektanta, kad god je kvar na napojnoj mreži, komutacija dinamičkog UPSa sa “Normalnog režima ” na “Vanredni režim” se postiže pomoću komutacije D1 i D2 releja kao što je prikazano na slici ispod.

mr8880-sema

Kao takvo, merenje uslova komutacije ova 2 releja tokom održavanja postaje bitan zadatak ucilju osiguranja da će UPS biti u stanju da brzo podrži opterećenja tokom situacije mrežnog kvara.

Analiza podataka

Slika ispod prikazuje primer podataka merenih i snimljenih sa Hioki Memory HiCorder modelom MR8880-20. Od podataka logičkog talasnog oblika snimljenih sa MR8880-20 za D1 i D2 releje, vreme kašnjenja između ova 2 releja može se zabeležiti i trajanje nestabilnosti (chattering) releja isto se može utvrditi.

mr8880-grafik

Upotrebom kursor funkcije MR8880-20, klijet je brzo utvrdio sve parametre vezane za komutaciju D1 i D2 releja i jednostavno odštampao rezultate upotrebom MR8880-20 printera. Bilo kakav kvar releja može se odmah identifikovati i izmena se može izvršiti radi osiguranja funkcionalnosti dinamičkog UPSa.

Profesionalni alat

Korisnik je napomenuo da je Hioki Memory HiCorder MR8880-20 tako mnogostran alat koji ne samo da može snimati logičke signale, već može snimati i naponske talasne oblike do 600V i strujne signale simultano. Ove funkcije omogućuju im da izvrše više zadataka u budućnosti ako se javi potreba. Hioki MR8880-20 Memory HiCorder je izabran upravo iz ovih razloga. Na slici je prikazan HiCorder sa štampačem, koji je nezamenjiva opcija za fabričko održavanje.

mr8880

 


Više informacija: Melco Buda d.o.o., Hadzi Nikole Zivkovica br 2/15 ,Beograd , Srbija, tel: 011/2181609,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.comwww.melcobuda.co.rs

Follow me