1. U slučaju na slici, kada su šahtovi otvoreni, ni pogoni mešalica ni ventili ne smeju biti u funkciji. Induktivni sigurnosni senzori preuzimaju nadzor šahta bez magnetnog aktuatora.
  2. IO-Link je univerzalni protokol, svetski standard, koji se koristi za automatizaciju komponenti najnižeg nivoa industrijske automatizacije i sastoji se od senzora, aktuatora, i IO-Link mastera. Sama komunikacija se izvodi pomoću tri ili četiri provodnika i standardnih M8 ili M12 konektora.
    Inteligentna kombinacija industrijskih mreža sa komunikacionim standardom IO-Link je idealan način za sve bržu, fleksibilniju, efikasniju i raznovrsniju proizvodnju. Često je potreban samo IO-Link mrežni modul (BNI) za prikupljanje i prosleđivanje podataka. Sa Balluff Engineering Tool-om (BET), IO-Link mrežni modul se može parametrizovati i pustiti u rad lako, bezbedno i brzo. U teškim uslovima radne sredine, zahtevi za mrežnim modulima IO-Link su posebno visoki. Balluff-ovi IO-Link mrežni moduli imaju robusno plastično kućište i Ecolab sertifikat. To ih čini posebno pogodnim za upotrebu u ovom okruženju. Moduli su opremljeni sa po 8 IO-Link portova; svaki mrežni modul može obraditi do 16 digitalnih ulaza/izlaza.
    Svi SAMS uređaji su 100% IO-Link uređaji i mogu da rade sa svim IO-Link masterima dostupnim na tržištu, ali to ne znači da je za funkcionisanje SAMS komponenata nužno potreban IO-Link master. Svi SAMS uređaji mogu se prebaciti u SIO (Standard Input/Output) režim i stoga se mogu koristiti i u topologijama bez IO-Link-a. Prebacivanje u SIO režim se vrši preko pina 4, a sve dodatne informacije kao što su alarmi o vibracijama, nagibu, kvalitetu signala itd. mogu se digitalno preneti preko pina 2.
  3. Cevovodi na spoljnim pločama se preko spojnica spajaju. Ispitivanje položaja savijanja spojnice vrši se pomoću induktivnog senzora (BES), koji je zbog svog kućišta otporan na abrazivne i agresivne medije.
  4. U velikom tanku slad od hmelja se meša sa vodom i zagreva. Ovde je neophodno precizno merenje temperature uz pomoć senzora temperature.
  5. Nakon procesa fermentacije, pivo sazreva određeno vreme u rezervoarima pre nego što se može flaširati. Balluff BSP senzori pritiska pouzdano mere pritisak u rezervoaru.
  6. Za detekciju nivoa u tankovima Balluff-ova kapacitivna uranjajuća sonda (BCS) vrši kompenzaciju adhezije, detektujući nivo pouzdano i u prisustvu pene.
Balluff SAMS u pivari
Balluf SAMS Take One

Više informacija: ENEL d.o.o., Ul. Kneza Vasilja Pavlovića 10, 14000 Valjevo, Tel: 014/293-620,293-621, 293-625, 293-626, 291-160, 291-161, FAX: 014/244-641, web adresa: http://www.enelva.rs

Aleksandar D.
Follow me