Cinkarna Celje d.d.

Cinkarna Celje (Cinkara Celje) spada u najveće slovenačke hemijsko-prerađivačke kompanije sa 1000 zaposlenih. Više od 80% celokupne prodaje kompanija realizuje na zahtevnim globalnim tržištima.

cinkarna celje1

Ključni izazovi

Proizvodnja pigmentnog i ultrafinog titanijum-oksida, koji spada u najčešće korišćene anorganske materijale na svetu, predstavlja jednu od ključnih aktivnosti Cinkarne Celje. Količine godišnje dostižu 60.000 tona i zato je briga o kvalitetu proizvoda i svrsishodnosti proizvodnog procesa zaštite životne sredine izuzetno važna.

Cinkarna Celje je uvođenjem automatizacije hemijskih postupaka i nabavkom softvera za kvalitet, dokumentaciju i podršku standarda ISO 9001 stekla ogromnu količinu podataka koji su ostali fragmentirani i ograničeno korisni.

Zbog toga je kompanija želela da uvede sveobuhvatan informacioni sistem za podršku proizvodnji, koji obezbeđuje:

 • integraciju svih izvora podataka u sveobuhvatan informacioni sistem,
 • podršku upravljanju proizvodnjom, problematikom zaštite životne sredine i energetskom menadžmentu,
 • poboljšanje kvaliteta, ekonomičnosti (sirovine, energenti), pogonske bezbednosti, upravljanje pitanjem zaštite životne sredine i poznavanja zakonitosti hemijskih procesa.

Metronikovo rešenje

Za realizaciju informacionog sistema za potrebe proizvodnje TiO2, Cinkarna Celje je odabrala Metronik, koji je zajedno sa stručnjacima iz kompanije pripremio sveobuhvatno rešenje i za tri godine ga je i realizovao. Novi proizvodni informacioni sistem, koji je u Cinkarni Celje nazvan SPEKTER (Sistem Proizvodnje, Energetike, Kvaliteta, Tehnologije, Ekonomije i Razvoja), završen je 2014. godine.

Proizvodni informacioni sistem SPEKTER izgrađen je modernim Metronikovim oruđem Mx, koji korišćenjem internet tehnologija omogućava jednostavan rad preko internet pretraživača, a koristi i tehnologije Proficy Historian, RTIP i MePIS Energy.

Osnovne funkcionalnosti sistema su:

 • Proizvodnja i kvalitet:
  • pokazatelji uspeha za pojedine oblasti,
  • (uprošćene) sinoptičke slike hemijskih procesa,
  • XR kontrolne karte (statistička kontrola kvaliteta),
  • komparativni grafikoni sa vremenskim zaostatkom,
  • automatska upozorenja,
  • evidencija vanrednih događaja,
  • smenski izveštaji i uputstva rukovodilaca procesa,
  • izveštaji o proizvodnji i kvalitetu,
  • plan i praćenje proizvodnje, nedovršena proizvodnja.

cinkarna1

 • Energetski menadžment:
  • sređivanje podataka (stanje potrošnje, brojila, dnevnik izmene),
  • pregled potrošnje energije,
  • specifične sinoptičke slike za energente,
  • M&T i CUSUM dijagrami,
  • jednostavno i vremensko poređenje potrošnje energije,

cinkarna2

 • Okruženje:
  • pribavljanje podataka sa merača i obrada proseka za životnu sredinu,
  • automatska upozorenja,
  • grafičko praćenje,
  • izveštavanje za ARSO.

cinkarna3

Rezultati

Cinkarna Celje je proizvodnim informacionim sistemom SPEKTER dobila:

 • centralni proizvodni informacioni sistem za upravljanje procesima u kompleksnoj proizvodnji,
 • onlajn proizvodni portal u koji su uključeni i gde se upravlja različitim procesnim sistemima,
 • konfigurabilnost kod ključnih funkcionalnosti, što obezbeđuje ključnu korisnost sistema,
 • efikasan uvid u stanje proizvodnje, kvaliteta i merenja životne sredine i mogućnost bržeg preduzimanja mera,
 • praćenje pada proizvodnje, stanja uređaja i mogućnost analiziranja uzroka pada,
 • efikasnija saradnja sa održavanjem…,
 • podrška standardima kvaliteta (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001).

Proizvodni informacioni sistem je zasnovan na univerzalnim dodacima koje Metronik koristi u svim srodnim rešenjima za različite klijente.

Autor: Vanja Tomažič


Više informacija: Metronik Inženjering d.o.o., Jurija Gagarina 26v, 11070 Novi Beograd, Tel: +381 11 3166 721, www.metronik.rs

Aleksandar Dakić
Follow me