Šta je RAP i zašto je poseban?

 • RAP je nova, pametna alternativa za digitalizaciju vašeg sistema koji se zasniva na papirnoj dokumentaciji
 • RAP stavlja Procenu Rizika na prvo mesto u procesu izdavanja dozvole za rad
 • Poseduje bazu znanja o potencijalnim opasnostima i merama za smanjenje rizika
 • Opisuje/Definiše šta treba da se radi i na koji način (pomoću ikonica)
 • Sve relevantne opasnosti i mere lako dostupne korisnicima
 • Nije potrebno znanje o načinu izdavanja dozvola
 • RAP je izuzetno podesiv – dizajniran je da radi za vas, po vašim pravilima

Digitalna Transformacija: Kontrolisano Izdavanje Dozvola

 • Sistem može biti dostupan na vašoj lokaciji ili Cloud-u
 • Moguća veza sa vašim ključnim sistemima(CMMS)
 • Prilagođen mobilnim uređajima za rad na terenu
 • Podesiv Radni Proces
 • Sumarni pregled ili štampa, dostupni na zahtev
 • Radi zajedno sa vašim sistemima za historizaciju
 • Omogućava rad sa daljine i socijalnu distancu


Više informacija: Yokogawa, web: https://www.yokogawa.com/eu, office@rs.yokogawa.com

Aleksandar Dakić
Follow me