Objavljen Drugi poziva za podnošenje Izjava o zainteresovanosti – prilika za kozorcijumime da dobiju bespovratna sredstva u iznosu od 150.000 do 600.000 evra

Regionalni čelendž fond (RCF), finansijski mehanizam koji unapređuje zapošljivost, posebno mladih, u ekonomijama Zapadnog Balkana, objavio je Drugi poziv za podnošenje Izjava o zainteresovanosti za podršku investicijama u projekte dualnog ili kooperativnog obrazovanja i pozvao konzorcijume institucija stručnog obrazovanja i obuke i kompanija da konkurišu za sredstva u visini od 150.000 do 600.000 evra po projektu, koja bi se koristila za investicije u opremu i infrastrukturu obrazovnih institucija i uvođenje novih tehnologija u obrazovne procese.

Sredstva se dodeljuju nakon nadmetanja na regionalnom nivou, a nemačko Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) ukupno je izdvojilo 39 miliona evra delegiranih Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) da se podrže investicije u projekte sa prostora Zapadnog Balkana 6. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Komorskim investicionim forumom uz podršku konsultanata za implementaciju programa.

RCF je sproveo Prvi poziv za podnošenje Izjava o zainteresovanosti koji je bio otvoren 2021. godine i doveo do selekcije 37 najuspešnijijh projekata koji su predloženi za finansiranje u iznosu od oko 15,4 miliona evra u regionu Zapadnog Balkana.

Drugim pozivom RCF poziva konzorcijume institucija stručnog obrazovanja i obuke i kompanija, koji nastoje da zajednički pripremaju i sprovode programe dualnog ili kooperativnog obrazovanja i obuke da se prijave i tako:

  • doprinesu efikasnom rešavanju izazova koji se ogleda u nedostatkom ljudskih resursa i strateški pristupili unapređenju kapaciteta
  • poboljšaju zapošljivost polaznika/maturanata i njihovu integraciju u tržište rada
  • povećaju produktivnost i konkurentnost preduzeća kao rezultat saradnje sa obrazovnim ustanovama

Drugi poziv za podnošenje Izjava o zainteresovanosti otvoren je do 14. aprila 2022. RCF prihvata prijave iz svih šest ekonomija Zapadnog Balkana kao i iz svih ekonomskih sektora.

Izjave o zainteresovanosti mogu podneti konzorcijumi obrazovnih ustanova i bar dve kompanije koje zajednički pripremaju i sprovode programe dualnog ili kooperativnog obrazovanja. Konzorcijumi treba da budu predvođeni institucijama koje pružaju stručno obrazovanje i obuku i sprovode programe koji vode ka sticanju nacionalno priznatih kvalifikacija.

Proces apliciranja za sredstva Regionalnog čelendž fonda se odvija u dve faze. Najpre konzorcijumi podnose Izjave o zainteresovanosti, a oni predselektovani nakon prve faze pripremaju i celokupne predloge projekata i detaljne planove investicija.

Informativna sesija za Srbiju tokom koje će biti pojašnjeni detalji konkursa, uslovi prihvatljivosti, dozvoljeni troškovi i procedure apliciranja biće održana onlajn 16. marta 2022 počev od 10 časova. Zainteresovani se mogu prijaviti za učešće putem linka dostupnog ovde.

Dodatne informacije o Drugom pozivu za podnošenje Izjava o zainteresovanosti, uključujući i Vodič sa smernicama za zainteresovane aplikante, dostupni su na sajtu www.rcf-wb6.org

Regionalni Challenge Fond je nov program koji za cilj ima da poveća produktivnost i konkurentnost kompanija iz zemalja Zapadnog Balkana. Fond je nastao na inicijativu nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, delegiran Razvojnoj banci KfW, a glavni implementacioni partner je Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana (WB6-CIF), zajednička incijativa privrednih komora iz regiona.

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)