Kompanija GE Digital je na tržište izbacilo novu generaciju HMI/SCADA sistema, koji korisnicima donosi široke mogućnosti web pristupa za obradu podataka i efikasan način pregleda i upravljanja, sa naglaskom na visokom stepenu ergonomije (Efficient HMI), koji je u skladu sa najnovijim HMI trendovima i standardima (ISA101 HMI). Nova generacija HMI/SCADA sistema omogućava bržu detekciju i otklanjanje grešaka u sistemu, čime se povećava efikasnost korisnika, a sa druge strane, obezbeđuje brzu i jednostavnu implementaciju i održavanje sistema. Nova generacija SCADA sistema kombinuje proverenu tehnologiju, jer kao osnovu za funkcionisanje koristi GE iFIX SCADA sistem, zajedno sa najmodernijim funkcionalnostima, koje su opisane u daljem tekstu.

01. Uvođenje modela opreme za jednostavnu navigaciju i brže traženje informacija
Nova generacija iFIX SCADA sistema korisnicima nudi da obradu podataka, pojedine elemente sistema i ostale sadržaje organizuju na sistematičan način i to na osnovu fizičkog tipa opreme. Na taj način tip opreme služi za pokretanje navigacije između prikaza na ekranu, čime korišćenje nadzornog sistema postaje vrlo intuitivno jer svaki korisnik dobro poznaje organizaciju i hijerarhiju svog preduzeća tj. opreme. Pored toga, tip opreme se ne koristi samo za pokretanje navigacije, već i za prikaz sadržaja (npr. alarmi, grafikoni) u kontekstu nivoa navigacije gde se korisnik nalazi. To znači da se prikazuju samo informacije koje su povezane sa konkretnom opremom koju korisnik trenutno posmatra. Na ovaj način korisnik brže nalazi ključne informacije.

Uvođenje tipa opreme developere tera na korišćenje standarda koji omogućavaju sistematski pristup ka izgradnji sistema upravljanja. Na ovaj način, izgradnja aplikacije je brža i sa manje grešaka.

02. Jednostavna i brza izgradnja efikasnog HMI/SCADA sistema
Za jednostavniju i bržu izgradnju vizuelizacije mogu se koristiti prethodno pripremljeni strukturni elementi, boje i postavke kreirani na osnovu preporuka i standarda za efikasan razvoj HMI/SCADA sistema. Boje koje predstavljaju normalan rad, su smirene, a oblici opreme na template-ima lako prepoznatljivi. Za prikaz stanja opreme i različitih nivoa odn. merenja na raspolaganju su pripremljeni indikatori gde je veoma važno da korisnici uz minimalan napor dođu do ključnih informacija, dok integrisano korisničko radno okruženje na svim nivoima pruža isti način upravljanja opremom. Upotreba ovakvog koncepta dovodi do bržeg identifikovanja nepravilnosti u sistemu čime se povećava efikasnost korisnika i bezbednost rada sistema.

03. Centralizovana implementacija i održavanje
Celokupan razvoj, instalacija aplikacije, nadogradnje i ostale korekcije izvode se na jednom mestu, jer je upravljanje centralizovano tako da developeri ne moraju da brinu o uvođenju promena i održavanju klijenata, kao ni za njihov hardver i softver.

04. Pravi HTML5 klijent koji se prilagođava uređaju na kojem radi
Web HMI klijent je izgrađen na osnovu HTML5 tehnologije što znači da može da radi na svim modernim browser-ima bez obzira na vrstu uređaja i operativni sistem, a koncept korisničkog radnog okruženja je zasnovan tako da je pogodan za različite veličine i rezolucije ekrana (responsive design).
Korisnici pristupaju procesu na isti način kao što pristupaju veb-stranicama, bez potrebe da se instalira dodatni softver, a takođe hardverski zahtevi su veoma niski.

05. Fleksibilnost kod izrade grafičkih elemenata
Prilikom izrade ekrana za WebHMI aplikaciju može se, kao kod uobičajnih iFIX klijenata, koristiti Workspace alat koji je intuitivan i jednostavan za korišćenje. Developerima je dostupan web HMI komplet alatki koji pored ostalih alatki, sadrži predloge za paletu boja i opremu sa kojima mogu da pojednostave i ubrzaju izrade ekrana. Ekrani koji su nastali upotrebom WebHMI kompleta alatki mogu da se koriste za uobičajeni iFIX klijent ili da se izvoze u obliku koji je pogodan za veb-klijenta. Pored grafičkih elemenata koji se razvijaju sa Workspace alatom moguće je dodavati i sadržaj koji je razvijen sa spoljašnim HTML5 klijentima koji podržavaju format SVG.

GE iFIX 5.8 R2 sadrži i integrisani modul za obaveštavanje o alarmima (WIN-911)
Kritične alarme iz iFIX SCADA sistema moguće je slati na unapred definisane adrese u obliku SMS poruka ili elektronske pošte, a mogu se pregledati i preko namenske mobilne (iOS ili Android) aplikacije. Alarmi se mogu deliti u grupe i slati odgovarajućim korisnicima, a pored toga moguće je podesiti ponovno slanje ili eskalaciju alarma i poslati drugim korisnicima ako je alarm prisutan duže vreme ili nije potvrđen. Potvrđivanje alarma je moguće putem SMS-a ili mobilne aplikacije.

Win-911 licenca za dva korisnika SMS-a, e-pošte i mobilnog uređaja će biti dostupna besplatno u svakom novom iFIX v5.8 R2 SCADA paketu. Za veći broj korisnika, moguće je proširenje licence, a takođe Win-911 je dostupan kao samostalna licenca za druge iFIX pakete (starijih verzija).


Više informacija: Metronik Inženjering d.o.o., Banatska 68, 11080 Zemun, Tel: +381 11 3166 721, www.metronik.rs

Aleksandar Dakić
Follow me