INEA SR je u beogradskoj kompaniji “InterCLEAN” realizovala kompletnu liniju za pakovanje sunđera objedinjavajući postojeće mašine za rezanje sunđera iz lenti i mašine za pakovanje gotovih sunđera u zaštitnu foliju. Linija za pakovanje u svom sastavu ima i robotsku ruku koja je prilagođena da može da radi sa 3 vrste različitih repromaterijala (Efekta, Plama i Stela). Treba istaći da je povraćaj investicije planiran kroz 6 meseci rada ove linije.

PRINCIP RADA
Od mašine za sečenje sunđer trake po dužini, transporter dovede 21 komad u šarži na transporter za razdvajanje. Na njemu se između sunđera podesi razmak, zavisno od razlike brzina na transporterima. Sunđeri zatim prelaze na uzdužni sabirni transporter, sa kojeg ih potiskivač zavisno od izabranog formata slaganja (2,3,4,5 ili 6 sunđera) potiskuje na poprečni sabirni transporter, gde se skupljaju formati za pakovanje. Mitsubishi robot RH-S serije prihvatnom glavom podiže izabrane formate i slaže ih na transporter pakerice koji ih dalje otprema u mašinu za uvijanje (flowpack).

BEZBEDNOST
Izuzetna pažnja pri realizaciji postrojenja obraćena je na bezbednost. Pored fizičkih mera bezbednosti u vidu pravilnog ograđivanja radnog prostora ruke robota, izvedene su i dodatne mere zaštite robotske ruke i to:

 • zaštita od preopterećenja motora,
 • zaštita od kratkog spoja,
 • zaštita od zemljospoja (odnosi se samo na robotsku ćeliju).

MODOVI RADA
Rad novog robotizovanog postrojenja morao je da bude usklađen sa postojećom opremom u fabrici. Realizovano rešenje omogućava grupno pakovanje uz pomoć robota i jednostavnije, pojedinačno pakovanje bez angažovanja robota.

Kod grupnog pakovanja prethodno montirani sekač sunđera, marke Dukareli, seče lentu na 21 deo (sunđer) i svojom izlaznom trakom dovodi iste do ulazne trake postrojenja. Ulazna traka postrojenja gura sunđere do graničnika, koji ima montirani foto senzor. Kada foto senzor detektuje da su sunđeri pristigli, kratki potisnik ih gura na prihvatni deo stola. Nakon što se na prihvatnom delu stola nakupi adekvatan broj redova isečenih sunđera, koji se definiše u aktivnom programu PLC-a, dugi potisnik se pokreće i preuzima i gura sve sunđere sa stola  ka delu stola za otpremu. Gurač sunđera na otpremnom delu stola ka robotu pomera red po red  sunđera ka robotu i to 21 put. Postrojenje je usklađeno sa Flowpackom, koji pakuje sunđere u termo skupljajuću foliju, putem foto ćelije koja detektuje pomeraj zuba Flowpacka. Robot preuzima sunđere sa stola i spram pozicije zuba Flowpacka spušta ih u adekvatnom momentu na traku mašine za pakovanje, koja ih pakuje .

Kada se izvodi pojedinačno pakovanje sekač sunđera, marke Dukareli, seče lentu na 21 deo i svojom izlaznom trakom dovodi tako isečene sunđere do ulazne trake postrojenja. Ulazna traka postrojenja gura sunđere do dela za pojedinačno pakovanje, koje uz pomoć kratkog cilindra i pomoćnog malog transportera, prilagođava brzinu ulazne trake brzini Flowpacka, nakon čega sunđeri upadaju u traku Flowpacka. Usklađivanje rada nadgleda PLC kontrolom malog transportera i kratkog cilindra, spram pozicije zuba Flowpacka.

KARAKTERISTIKE
Za svu opremu su predviđeni sledeći parametri:

 • Brzina transporta: 0-30 m/min
 • Dužina transportera: 4500 mm
 • Radna visina transp: 800-1000 mm
 • Max. dozvoljena masa proizvoda: 360 g

 

IZDVAJAMO

 • Pogoni transportovanja: Elektromotorni pogon sa Mitsubishi frekventnim regulatorom i sa pripadajućom Mitsubishi elektronikom, koja omogućava sinhronizaciju sa narednom opremom na liniji;
 • Uležištenje osovina: Podesivi ležaji sa kućištem;
 • Konstrukcija: Varena konstrukcija od profila i cevi, segmenti, međusobno spojeni sa vijcima. Noge su navojne, podesive. Materijal je čelik, obojen po izboru investitora;
 • Transportno sredstvo: Transportna traka;
 • Podešavanje brzina: Mitsubishi frekventni regulator za regulaciju brzine i programiranje zaustavljanja na poziciji;
 • Potiskivač: Pneumatski cilindar sa regulacijom;
 • Mitsubishi Robot RH-12SDH8535-S12: Automatski robot sa četiri osovine;
 • Glava za prenošenje sunđera: Pneumatska glava sa mogućnošću prenošenja formata: 4×2, 3×3, 2×4, 1×5, 1×6.


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon:  + 381 26 4615 401  , http://www.inea.rs

 

 

Aleksandar Dakić
Follow me