Robotska ćelija koja je dizajnirana za paletiziranje različitih proizvoda iz opekarske industrije, kao i za paletiziranje kutija.

robotopekarska

Robotska ćelija koja je dizajnirana za paletiziranje različitih proizvoda iz opekarske industrije, kao i za paletiziranje kutija.

Robotska ćelija idealna za paletiziranje proizvoda koji izlaze u liniji. Visual line tracking omogućava praćenje proizvoda na pokretnoj traci, skidanje i paletiziranje istih što smanjuje vreme cikulsa i otvara vrata povećanoj produktivnosti.

Fleksibilni griper omogućava lako modifikovanje i nadogradnju, tako da može da se manipuliše sa više objekata u isto vreme. Takođe, fleksibilnost se odnosi i na simultani rad sa proizvodima različite veličine i masa.

Garancija 30 godina na griper.

Primena u opekarskoj industriji

  • Manipulacija sirovim materijalom
  • Postavljanje sirovog materijala na transporter
  • Predpaletiziranje sirovog materijala
  • Paletiziranje pečenih proizvoda
  • Skidanje pečenih proizvoda sa vagona
  • Idealan za manipulaciju crepa, bloka, kanalica

Primena u prehrambenoj industriji

  • Paletiziranje kutija
  • Sortiranje kutija
  • Zbirna pakovanja

Više informacija: ICM electronics d.o.o., Branka Bajića 46/3, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel:  +381 21 6518-458 , Tel:  +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs

Aleksandar Dakić
Follow me