ICM je ugradio robotsku ćeliju za prebacivanje paketa crepa.

Kada ispred robota dođe 3 paketa sa pečenim crepom, robot ih uzme, proverava koji je od dva transportera slobodan i ostavlja na prvi slobodan. Za prebacivanje crepa, robot koristi pneu-matski alat. Alat se sastoji od tri nezavisna prsta koji rade sinhrono.

Robotska ćelija je zaštićena sistemom zaštitnih ograda opremljenim sigurnosnim bravicama.

Zahtevani kapacitet linije je 4 ciklusa u minuti.

Robot može da postigne i do 10 ciklusa u minuti.


Više informacija: ICM electronics d.o.o., Vase Miskina Crnog 2, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel:  +381 21 6518-458 , Tel:  +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs

Aleksandar Dakić
Follow me