Početkom 2022 godine, NEMINIK DOO je uspešno instalirao i pustio u rad robotsku ćeliju za zavarivanje. Projektovanje, instalacija, programiranje, puštanje u rad kao i obuka korisnika robota je sprovedena od strane visokokvalifikovanih stručnjaka iz Neminik-a.

Robotski sistem čini manipulator Panasonic TM1800wgh3 koji se nalazi na portalu. Portal se kreće po šini dužine 14m i na sebi ima još dve dodatne ose. Sistem takođe poseduje i dva jednoosna pozicionera nosivosti po 5000kg. Robotski sistem poseduje 5 eksternih osa koje se programiraju na isti način kao i manipulator.
Ovako kompleksan sistem omogućava zavarivanje proizvoda jako velikih dimenzija. Sistem je koncipiran za zavarivanje šasija za građevinsku mehanizaciju.

Robot je opremljen jedinstvenom Panasonic TAWERS tehnologijom. TAWERS tehnologija omogućava da jedan CPU kontroliše sve elemente sistema. Jedan CPU kontroliše robotsku ruku, kontroler robota, izvor za zavarivanje, dodavač žice i eksterne ose. Rezultat ove tehnologije je 250 puta brža komunikacija između elemenata sistema nego kod konvencionalnih sistema. Posledica toga je kraće vreme takta kao i stabilniji sistem i veća pouzdanost. Proizvođač svih elemenata robotskih sistema je Panasonic Osaka tako da su svi elementi projektovani da rade usklađeno, efikasno i pouzdano jedni sa drugima. Tawers tehnologija omogućava i primenu weld navigatora. Weld navigator je opcija gde korisnik unosi tip zavarenog spoja, debljinu osnovnog materijala, dimenziju zavara, željenu brzinu zavarivanja i robot sam predloži potrebne parametre zavarivanja. Predložena je amperaža, voltaža kao i ugao gorionika. Kompletna kontrola aparata za zavarivanje kod tawers tehnologije se vrši sa robotskog TEACHING PENDANTA. Panasonic teaching pendant je izuzetno lagan za korišćenje i već posle kraćeg perioda korišćenja moguće je programiranje robota bez gledanja u TP. Deo ovog robotskog sistema je i Panasonic software za offline programiranje DTPS. DTPS omogućava da se programi za robot prave na računaru i da se nakon prebacivanja na robot pokreće serijska proizvodnja. Velika prednost offline programiranje je u brzini programiranja kao i u mogućnosti da se robot ne zauzima tokom programiranja novih proizvoda već se robot može koristiti u proizvodnji za već isprogramirane komade.

Robot TM1800wg3 sadrži TOUCH SENZOR. Uz pomoć touch senzora robot može automatski da koriguje putanje kretanja u zavisnosti od promena na komadima. Ukoliko je geometrija komada promenjena zbog loše pripreme, robot automatski koriguje svoje kretanje i prilagođava se novonastaloj situaciji. Merenje komada uz pomoć touch senzora može na ovom sistemu da se vrši i sobom i žicom. Na nepristupačnim mestima moguće je merenje vrhom žice. To je moguće jer ovaj robotski sistem ima stanicu za čišćenje sobe sa odsecanjem žice kao i klapnu na gorioniku koja fiksira žicu uvek u istom položaju tokom merenja.

Automatizacijom procesa zavarivanja drastično je povećan kapacitet, kvalitet i uniformnost svih proizvoda koji se zavaruju na ovom sistemu. Troškovi proizvodnje ovih proizvoda su znatno smanjeni. Firma Neminik doo iz Beograda je generalni zastupnik Panasonic-a robotskih sistema za zavarivanje za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Tim stručnjaka iz Neminika-a će individualizovanim pristupom svakom sistemu, Vašu ideju i potrebe adaptirati u projekat i obaviti celokupan proces instalacije robota kao i edukacije Vaših zaposlenih. Nakon toga u svakom trenutku tehničko osoblje Neminika pružaće podršku Vašim zaposlenima i vršiti monitoring i evaluaciju funkcionisanja robotskog sistema.

Video snimke robotskih sistema mozete pogledati na: http://neminik.co.rs/instalacije-robota/


Više informacija: NEMINIK d.o.o. – Automatizacija, uređaji, servis, dodatni materijal, oprema za zavarivanje i rezanje : tel:+381 63 450 544, +381 63 452 959 : info@neminik.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me