ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje džakova u fabrici šećera Sunoko. Robotska linija se sastoji od robota na postolju sa dvostrukim alatom, trakastih i valjkastih transportera proizvoda koji donose džakove sa dve različite punilice, magacina paleta, mašine za navlačenje folije na praznu paletu, mašine za navlačenje folije na punu paletu, automatske streč mašine i valjkastih transportera paleta. Linija je projektovana da može da pakuje džakove od 25 i 50kg. Kada se pakuju džakovi od 25kg, robot u jednom ciklusu uzima dva džaka i stavlja iste na paletu. U slučaju da se pakuju džakovi od 50kg, robot uzima samo po jedan džak.

Pre početka rada sa linijom operater mora da izabere na ekranu koji će format da radi. Robot potom automatski podešava šemu slaganja u skladu sa odabranim proizvodom. Transporteri džakova su postavljeni na dva nivoa i donose džakove sa dve različite punilice. U zavisnosti na koju traku dođe džak, robot ide tamo po isti i postavlja ga na paletu.

image description

Palete dolaze automatski iz magacina paleta koji može da skladišti do 15 paleta. Magacin šalje prazne palete prvo do mašine za prekrivanje folijom. Kada se paleta prekrije folijom, ona čeka da se oslobodi mesto na kom se postavljaju džakovi na palete. Prekrivena paleta dolazi do robota gde se pozicionira. Nakon što se paleta pozicionira, robot na istu postavlja džakove. Pošto je robot napunio paletu, ista putuje do mašine za postavljanje prekrivne folije. Mašina automatski postavlja zaštitnu foliju na džakove, a potom šalje celu paletu u mašinu za obavijanje palete streč folijom. Nakon umotavanja palete, ista ide na izlazni transporter odakle se skida viljuškarom i nosi u magacin.

image description

Kapacitet linije je 1200 džakova na sat za 25kg vreće i 650 za vreće od 50kg.


Više informacija: ICM electronics d.o.o., Vase Miskina Crnog 2, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel:  +381 21 6518-458 , Tel:  +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs

Aleksandar D.
Follow me