OMRON Mobile Robots su najpametnija i najproduktivnija autonomna inteligentna vozila na svetu koje možete da implementirate uz tehničku pomoć inženjera Mikro Kontrol-a. Dizajnirana su da povećaju produktivnost proizvodnje i rad logistike, time što automatizuju najzahtevnije repetitivne 24/7 zadatke. Na taj način smanjuje se fizički rad zaposlenih i omogućava im se da budu efikasniji, fokusirani na zadatke višeg nivoa koji zahtevaju kompleksnije ljudske veštine. Za njihov rad nije potrebna nikakva modifikacija postrojenja, kao što su laserske sijalice, podni magneti ili trake. Navigacija ovog robota je potpuno zasnovana na prirodnim osobinama postrojenja, pa se robot može podesiti u roku od sat vremena.

Tehnologija
Automatizacija zahtevnih i repetitivnih 24/7 zadataka sa flotom autonomnih inteligentnih vozila je rezultat godina rada na inovacijama. Sada je OMRON u stanju da proizvede bezbedno i inteligentno rešenje koje se već dokazalo u radu i koje proizvodnju i efikasnost najzahtevnijih zadataka podiže na sledeći nivo. Fokus zaposlenih sada je na važnim zadacima koji zahtevaju kritičko razmišljanje, dok se svakodnevni i repetitivni rad prepušta automatizovanim mašinama.

Inteligentno mapiranje i navigacija
Za razliku od ostalih robota koji mogu pratiti unapred određenu putanju, OMRON Mobile Robots detektuju prepreke i biraju najbolju putanju kako bi završili zadatak, bez čekanja da se unapred određena putanja oslobodi.

Bezbedan rad među ljudima
Mobilni roboti su potpuno bezbedni uređaji. Opremljeni su ugrađenom inteligencijom i senzorima kako bi izbegli sudaranje sa ljudima.

Pametan menadžment flote
Cela flota OMRON Mobile Robotsa radi uz ljude. Centralni menadžer flote obezbeđuje kontrolu kretanja vozila birajući rute i optimalno planira upotrebu resursa.

Industrijske aplikacije
OMRON danas ima najveću instaliranu bazu autonomnih inteligentnih vozila u proizvodnji. Ovi roboti se mogu primeniti u hiljadama aplikacija u raznim granama industrije, kao što su:

  • automobilska industrija
  • digitalna industrija
  • logistika
  • medicina
  • industrija hrane i pića
  • ugostiteljstvo
  • proizvodnja robe široke potrošnje

Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, Srbija, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

Aleksandar Dakić
Follow me