Robotski upravljani sistemi za paletiziranje su efikasno sredstvo za povećanje fleksibilnosti mašinskih alata. Mogu pomoći u skraćivanju vremena u kome mašina ne radi u toku procesa, čak i pri pojedinačnoj proizvodnji i proizvodnji u malim serijma. Omogućavaju proizvodnju sa manjim brojem zaposlenih, kao i rad u tri smene. U ovakvom procesu, precizna interakcija između individualnog griper sistema i stezne tehnologije je krucijalna.

Rapidni rast proizvodnje u obimu i varijantama proizvoda, uz pritisak da se sve više i više smanje troškovi proizvodnje se postavljaju prilikom dizajna automatizacije procesa. Maksimalizacija korisnog vremena i minimalizacija troškova zaposlenih, što je nekada bilo moguće samo kod proizvodnje u velikim serijama, sada su mogući čak i kod malih i veoma malih serija. Korišćenje robota se smatra naročito fleksibilan način za povećanje efikasnosti, pod uslovom da su njihove periferije precizno usklađene sa odgovarajućim zahtevima.

Sistem sa brzom promenom paleta kao osnova
Osnovna razlika se može načiniti između dva tipa automatskog opsluživanja mašina: Za velike serije i dugotrajne procese, radna stanica se snabdeva direktno u stacionarne uređaje za držanje, kao što su viljuške sa više čeljusti ili električni strugovi, npr. u kompaktnim SCHUNK TANDEM plus steznim blokovima visokih performansi.

Jednodelno kruto telo kućišta, kinematika klinastih kuka i duge vodilice čeljusti obezbeđuju koncentrisanu silu stezanja do 55 kN. U isto vreme, oni obezbeđuju izuzetnu ponovljivu tačnost i do 0,01 mm. Stoga su stezni blokovi takođe idealni za operacije glodanja sa velikim brojem ciklusa i minimalnim tolerancijama. Optimizovane spoljne konture i minimalna veličina međuprostora sprečava akumulaciju opiljaka i prašine u stezi.

Za srednje velike i male serije, sve više i više korisnika se odlučuje za neki od automatskih steznih rešenja. Ovo ćemo sada detaljno opisati: Kada se stezni uređaji automatski menjaju, čitav uređaj za stezanje, uključujući i radne predmete koji su prethodno ručno stegnuti, se obrađuju na paletama radnih predmeta. Robotizovani sistemi za paletiziranje ovo čine mogućim u sprezi sa izuzetno brzim, visoko fleksibilnim promenama uređaja za stezanje, koje ne utiču na stabilnost procesa. Za ovaj proces, radni predmet i stezna jedinica su instalirani na paletama, smešteni u skladišnim rekovima, odakle se sukcesivno prenose do mašinskog centra istim robotom koji opslužuje skladište. Centralni element mašine je sistem za brzu izmenu paleta. U nekoliko sekundi on automatski fiksira, pozicionira i steže nosač palete radnog predmeta na mašinski sto, precizno u skladu sa referentnim vrednostima. Operacija postavljanja se praktično izvršava van mašine koja vrši obradu, što ceo postupak čini ekonomičnim.

Automatsko čišćenje interfejsa
Na dnu svake palete nalazi se interfejs ka sistemu za brzu promenu paleta, kojim se one povezuju sa mašinom. Specijalne komponente, kao što je SCHUNK VERO-S NSA plus modul za paletiziranje, su razvijene posebno za robotsko opsluživanje mašina. Oni su ekstremno glatki i mogu se integrisati direktno na mašinski sto i pri tome ostaviti puno prostora i za radni predmet i za kretanja po osama. Sa patentiranim sistemom sa dvostrukim dejstvom mogu se postići sile vučenja do 20.000 N i sile držanja do 100.000 N. Robusni moduli pritom osiguravaju sigurno držanje u okviru izazovnih zahteva masovne proizvodnje. Da bi sprečili da opiljci i prljavština ugroze proces menjanja paleta, stalan protok vazduha čisti ravne površine i kratki konus. To osigurava i da radna površina za palete bude bez opiljaka. Interfejs na steznom modulu omogućavaja brzo i sigurno spajanje, čak i uz ekscentričnost ili blago nagnutu poziciju palete. Na ovaj način, tolerance sistema za rukovanja se mogu optimalno kompenzovati. Najzad, prstenovima za centriranje postiže se precizno pozicioniranje u okviru referentnih vrednosti, pre nego što klizači stege konačno obezbede pozicioniranje uz samozaključavanje sa ponovljivom tačnošću <0,005 mm.

Pinovi za podizanje olakšavaju automatsko uklanjanje
Kako bi se promenio radni predmet, pinovi se izvuku i podignu paletu za 5 mm nakon mašinske obrade, što olakšava automatsko uklanjanje. Svi koraci procesa, npr., stanja “modul otvoren”, “modul zatvoren” i “paleta prisutna” se nadgledaju korišćenjem dinamičkog nadzora pritiska. U poređenju sa drugim steznim sistemima, SCHUNK VERO-S NSA plus modul ne koristi nikakvu dodatnu energiju u toku procesa. Radni predmet ostaje bezbedno stegnut čak ukoliko pritisak vazduha u sistemu naglo padne. Za otvaranje modula, dovoljan je pneumatski pritisak od 6 bara. Ovo spasava korisnika od korišćenja skupih hidrauličnih sistema i njemu adekvatnog cevovoda. Da bi se obezbedio dug radni vek, sve funkcionalne komponente, kao što je telo osnove, klizači stege i prstenovi su izrađeni od ojačanog nerđajućeg čelika, što ih čini apsolutno otpornim na koroziju.

Specijalni sistemi za rukovanje
Da bi se obezbedila promena paleta koja ne bi narušavala stabilnost procesa pri potpuno automatizovanim operacijama, preporučuje se upotreba specijalnih modula za rukovanje, kao što je tanka SCHUNK VERO-S NSR lagana spojnica sa minimalnom konturom interferencije. Ona se može koristiti čak i u skučenim prostorima i obezbeđuje opsluživanje paletama izuzetno blizu radnog stola. Ima na sebi vrlo ravne priključke koji se sastoje od stezne stanice i palete.

Sa masom od samo 1.600 g (NSR 160), modul omogućava maksimalne momente do 1.600 Nm (Mz) ili 600 Nm (Mx). Dodatno, postoji i VERO-S NSR mini minijaturna spojnica sa masom prilagođenom robotima od samo 400 g (Mx max 75 Nm, Mz max 200 Nm). Sa druge strane skale težine, nalazi se VERO-S NSR maxi robusna spojnica za teške palete (Mx max 4,000 Nm, My max 4,000 Nm). Da bi obezbedili pouzdano funkcionisanje procesa u izazovnim okruženjima, spojnice su kompletno izolovane kako bi se zaštitile od trunja i sredstva za hlađenje. Dodatno, standardne funkcije za čišćenje obezbeđuju čistu radnu površinu bez trunja između palete i robotske spojnice. Čelične obloge na kontaktnim tačkama čine spojnicu ekstremno otpornom na habanje.

Modularna stezna tehnologija omogućava efikasna rešenja paleta
Stezne palete mogu biti opremljene različitim stezaljkama proizvedenih od strane najvećeg svetskog proizvođača modularnih sistema za stacionarno stezanje radnih predmeta kompanije SCHUNK, u šta se ubraja 1.000 mogućih kombinacija. Na primer, ručno upravljana SCHUNK KONTEC KSC je osnovna stega posebno efikasan pri obradi sirovina i poluproizvoda na paletnim sistemima. Kombinuje veliku silu stezanja, ugodan rad i kratko vreme postavljanja. Sa relativno malim momentom, može postići veoma velike sile stezanja i do 50 kN (size 160), što znači da dodatna obujmica za stezanje nije potrebna. Kako se stezanje odvija pod tenzijom, opterećenje se prenosi na telo osnove i time se minimizira podizanje stezaljke, što dodatno doprinosi tačnosti i rigidnosti stezanja. Središnji nosač za početno stezanje bez povratnog hoda obrtnog vretena i posebno prilagođeni klizači garantuju odličnu tačnost ponavljanja ±0,015 mm. Potpuno oklopljen pogon i integrisani odvod trunja obezbeđuju naročito visoku stabilnost procesa i minimalno habanje. Nudi brzo podešavanje opsega stezanja, ravan dizajn, uz malu masu – perfektni uslovi za robotsko rukovanje predmetima. Kada je potrebno da nekoliko radnih predmeta bude pozicionirano jedno do drugog, kako bi se uštedelo na prostoru, SCHUNK KONTEC multi je idealno rešenje.

Jednim ključem pričvršćuju se radni delovi, brzo potpuno uklanjaju stezaljke i pretvara se fleksibilni stezni sistem u zasebne radne objekte. Sa druge strane, SCHUNK TANDEM blokovi su izuzetno kompaktne strukture. Za stezanje cilindričnih delova koristi se SCHUNK ROTA-S plus 2.0 sa tri stezaljke u obliku čaure.

“Tombstones” nosači sa interfejsom ka SCHUNK VERO-S paletnim sistemom mogu se takođe koristiti u robotski upravljanim sistemima.


Više informacija: SCHUNK Intec GmbH, Friedrich-Schunk-Straße 1, 4511 Allhaming, Austria, info@at.schunk.com, www.schunk.com

Predstavništvo za Srbiju i Bosnu: BIBUS d.o.o., Karađorđeva bb, 76311 Dvorovi-Bejeljina, Bosnia, jd@bibus.ba, www.bibus.ba

Aleksandar Dakić
Follow me