Dizajneri flaše često su veoma inovativni, ali odustaju od neobičnih cilindričnih i pravougaonih oblika, ako flaša ne može nesmetano da se kreće kroz procese punjenja i transporta. Virtualno testiranje im omogućava da provere ponašanje flaše u svakoj etapi životnog ciklusa, što povoljno utiče na sniženje troškova, unapređenje upotrebljivosti sa ciljem privlačenja krajnjih kupaca koji odlučuju da stave baš taj proizvod u korpu.

Moć virtuelnog testiranja
Dassault Systèmes Perfect Package Solution, kao jedna platforma, pomaže kompanijama balansirajući između potreba potrošača, materijalnih troškova i tehničkih mogućnosti proizvodnog procesa. Pakovanje igra sve bitniju ulogu tome da li će neki proizvod biti uspešan ili ne. Pravo pakovanje uticaće na potrošača da se odluči da ubaci vaš proizvod u korpu. Greška može kompaniju koštati milione izgubljene u propuštenim prilikama da prozvod bude prodat. Dizajniranje pakovanja obično je raspodeljeno među više timova i dobavljača koji koriste različite sisteme. To ponekad vodi ka ponovnom dizajniranju, kašnjenjima, većim troškovima i pojavi problema u kvalitetu. Ovakva fregmentacija sprečava svaki od timova da shvati kako promene u cilju poboljšanja održivosti utiču na druge. Virtuelno testiranje omogućava dizajnerima i inžinjerima da simuliraju kako bi novi dizajn boce uticao na svaki od etapa u njenom životnom ciklusu, smanjenju troškova, poboljšanju održivosti i navođenju potrošača da odabere baš nju i stavi je u korpu prilikom kupovine.

Simulacijom svežine do zadovoljnog kupca
Ledeno hladno piće jedno je od životnih ugođaja. Ali šta se dogodi kada se to zadovoljstvo izjalovi: kada odvrnete čep boce i ne čujete karakterističan zvuk gasa koji napušta flašu. Za kupca, ovo može da znači samo jedno: razočarenje. Inženjeri koji dizajniraju boce tačno znaju šta se dogodilo. Previše ugljen-dioksida je pobeglo za vreme transporta i skladištenja pre nego što ju je kupac otvorio. Potrebno je da dizajniraju optimalno pakovanje za punjenje i transport, koje istovremeno osigurava kvalitet i svežinu napitku. Korišćenjem simulacionih tehnika Dassault Systèmes Perfect paketa inžinjeri mogu lako optimizovati pakovanje, izgled i materijal, pa nakon toga simulirati efekte slaganja, deformacije tokom pritiskanja i ispuštanja boce kako bi proverili svoj dizajn, brzo i uz minimalne troškove po potrebi modifikovali bocu da bude lakša, tanja, čvršća itd. Sve ovo značajno skraćuje vreme potrebno da se proizvod nađe na tržištu i troškove dizajna, a pritom osigurava da svako novo pakovanje kupcu priušti karakterističan zvuk prilikom otvaranja.

Optimizacija debljine boce da bi postala “Go Green” uz smanjenje troškova
Nekoliko grama manje u pakovanju može uštedeti milione kada se posmatra iz ugla održivosti. Amcor je najveći svetski proizvođač PET kontejnera i proizvodi oko 25 milijardi komada boca, tegli, kanti i drugih sličnih pakovanja godišnje. Pomnožimo li taj broj sa samo par grama, videćemo zapanjujući uticaj na održivost. Amcor koristi upravo Perfect Package industrijsko rešenje kompanije Dassault Systèmes prilikom dizajna svojih pakovanja i na taj način dobija lakše proizvode koji svima u lancu proizodnje, od isporučilaca repromaterijala do službe transporta, smanjuje troškove. Virtualni testovi osobina boce eliminišu potrebu za fizičkom izradom prototipova boce zarad testiranja karakteristika i time smanjuju vreme dizajna na devet meseci sa 12 ili 18 koliko je inače potrebno.

Simulacija svakog koraka procesa dizajna i proizvodnje
Inženjeri koji rade na pakovanju i u proizvodnji mogu između sebe da razmenjuju koncepte pakovanja kako bi optimizovali dizajn za proizvodnju u skladu sa postojećom opremom. Svi inžinjeri imaju pristup poslednje dizajniranom pakovanju i mogu izvesti testove u alatima za simulaciju. Inženjeri zaduženi za pakovanje mogu tragati za onima koja zahtevaju manje materijala što ih čini “zelenijim”. Inženjeri u proizvodnji mogu analizirati boce kako bi se uverili da mogu da se proizvedu, zapakuju i isporuče na najekonomičniji način, uz smanjenje troškova proizvodnje i minimalne uticaje na okolinu.

Smanjene CO2 emisije i smanjenje transportnih troškova
Saint-Gobain je druga po veličini kompanija na svetu za proizvodnju staklenih flaša i tegli – sa godišnjom proizvodnjom od 25 milijardi komada. Njihovi inženjeri u odeljenju za istraživanja želeli su da kreiraju novu bocu za proizvođača šampanjca i gaziranih pića, koja bi bila ekološki prihvatljivija, a u isto vreme i jeftinija. Boca za šampanjac je dva puta teža od boce za druga pića. Razlog je ugljen-dioksid pod pritiskom koj je do tri puta veći od onog u gumama putničkih automobila. Ove debele boce stoga čine 60 do 75% ukupne mase celog proizvoda. Čak i par grama uštede može smanjiti troškove i značajno umanjiti uticaj na životnu sredinu. Realistične simulacije uz pomoć Dassault Systèmes’ Perfect Package Industry Solution pomogle su da se:
Istraže efekti materijala na njenu debljinu i težinu
Iskontroliše inicijalni pritisak kako bi se izbeglo pucanje
Ispitaju performanse lakše, jeftinije i ekološki prihvatljivijeg pakovanja.

Automatizovan proces simulacije bio je u stanju da izvede kompletnu analizu za oko sat vremena u poređenju sa nedeljom dana koliko je bilo potrebno da se izvrši 100 simulacija potrebnih za ovu optimizaciju. Na kraju, smanjen je utrošak materijala pri izradi boce za 10%, što umnogome smanjuje ukupnu potrošnju energije i emisiju CO2, kao i troškove transporta.


Više informacija: CADCAM Data, Sanska 32, Beograd, Srbija; Tel: +381 11 396 2631; meil: info.rs@cadcam-group.euhttp://www.cadcam-group.eu/rs

Aleksandar Dakić
Follow me