Površine se mašinski obrađuju brušenjem i poliranjem. Sa grubim uklanjanjem materijala kao radnjom naknadne obrade, daljnja mašinska obrada odnosno fina mašinska obrada, za postizanje savršene završne obrade radnog dela zahteva osetljivost i precizno podešavanje. Iskusni radnici ove zadatke obavljaju intuitivno, ali ručna mašinska obrada je težak, zamarajući rad koji je skup i koji ne garantuje ujednačene konačne rezultate. Moderna rešenja na bazi robota mogu da obave ove zadatke i da zadive optimalnim radom. Rezultat: savršene površine uz skromno ulaganje. Za nuđenje novih mogućnosti za automatizaciju procesa, SCHUNK, lider u polju hvatačkih sistema i stezne tehnologije, proširio je svoj portfolio sa alatima za robotski potpomognutu mašinsku obradu površine.

Savršene površine su od suštinskog značaja u oblasti mašinske obrade metala i drva, ali takođe i u automobilskoj i vazduhoplovnoj industriji. Ručno poliranje, brušenje i četkanje može da bude iscrpljujuće i iziskuje veliki napor. Automatizovani procesi nude atraktivna rešenja za ove vrste poslova jer ostvaruju savršene rezultate pomoću robota, čime se bitno smanjuje neophodno vreme i smanjuju troškovi i rizik od povreda radnika. Nove AOV i MFT-R jedinice u ponudi SCHUNKA čine prelazak na automatizovanu mašinsku obradu površine lakom i jednostavnom. Ali SCHUNK nudi i više: ako klijenti žele da uvedu automatizovane procese u svoje preduzeće, SCHUNK im pruža podršku pomoću studija izvodljivosti i kompletnog poznavanja procesa.

Pneumatska AOV orbitalna brusilica sa aksijalnom kompenzacijom je uređaj specijalizivan za brušenje i poliranje površina radnih delova, te ostvaruje jednolike rezultate strojne obrade zahvaljujući prilagodljivoj fleksibilnosti, i jednolikim dodirnim silama.

Pravi alat za svaku namenu
Novi SCHUNK mašinski alati namenski su dizajnirani za automatizovane primene i uvek osiguravaju savršeno mašinski obrađene površine. AOV orbitalna brusilica je „specijalista“ za brušenje i poliranje površina radnih delova. Pneumatska jedinica pogonjena je krilnim motorom i ostvaruje brzine rotacije od 10.000 obr/min. Aksijalni ležaj motora osigurava usaglašenost, i delovanje na površine radnog dela ujednačenom silom. Zahvaljujući tomu mogu da se postignu savršeni rezultati poliranja i brušenja, čak i ako su površine u početku bile neujednačene. Dodirna sila može se kontrolisati u dva smera putem vodova za vazduh. Drugim rečima, tokom izvlačenja i uvlačenja, moguća je odvojena kontrola i ako je potrebno može da se podešava (u rasponu od 6,7 N do 67 N). Time se osigurava da AOV obavlja obradu s ujednačenom dodirnom silom čak i u položaju iznad glave. Orbitalna brusilica može se opremiti brusnim diskovima različitih promera (125 mm odnosno 5“, ili 150 mm odnosno 6“.). Alat za brušenje može biti opremljen usisnim spojem za uklonjene materijale, čime se smanjuje kontaminacija robotske ćelije, čime se dalje izbegavaju prekidi u radu i ostvaruju uštede.

Fleksibilno, robusno i pouzdano u poliranju i brušenju: Pneumatsko MFT-R vreteno za poliranje s radijalnom kompenzacijom značajno smanjuje vreme potrebno za mašinsku obradu i puštanje u rad.

MFT-R je idealno rešenje za korisnike koji zahtevaju naročito fleksibilno i robusno polirajuće vreteno za poliranje i četkanje radnih delova sa aksijalnom usaglašenošću. Vreteno je opremljeno pneumatskim krilnim motorom s maksimalnom brzinom rotacije do 5.600 obr/min., ali brzina rotacije može da se smanji na minimum kako bi se ostvarili savršeni konačni rezultati obrade površine. Robusni motor ima vrlo kratko vreme zaustavljanja zbog čega se smanjuje trajanje cele mašinske obrade. Zahvaljujući kardanskom ležaju, kompenzaciona sila i radijalna usaglašenost alata mogu da se podešavaju pojedinačno. U zavisnosti o podešavanjima pritiska, usaglašenost može da se podešava u rasponu od 9 N do 70 N. Korisnik može koristiti optimalnu vrednost za bilo koju namenu pa se zbog toga ostvaruje visoki kvalitet i ponovljive rezultate u svakom položaju instalacije. Bilo koje dozvoljeno odstupanje radnog dela može da se kompenzuje te jasno pojednostavljuje programiranje staze robota. MFT-R takođe ima brojne druge karakteristike pa je zato vrlo prilagođen korisniku: zahvaljujući opcionalnoj fiksaciji osi, prebacivanje iz kompenzacije klatnom u radijalnu kompenzaciju je brzo i lako izvedivo. Zato različite geometrije radnog dela mogu da se fleksibilno mašinski obrađuju korišćenjem samo jednog alata – ovo je ekonomska prednost koja pomaže smanjiti potrebno ulaganje skoro za polovinu. MFT-R je dostupan kao stacionarna jedinica ili može da se fleksibilno montira na robota (aksijalno ili radijalno). SCHUNK nudi gotove adapterske pločice za ove namene te se stoga može uštedeti dosta vremena u dizajniranju procesa.

PCFC kompenzaciona jedinica ima integrisan sustav merenja staze i osigurava jednolike kompenzacijske sile. PCFC može se savršeno kombinovati sa raznim alatima te je univerzalno primenjiv.

PCFC jedinica kompletira SCHUNK portfolio. Ako radni deo mora biti mašinski obrađen sa unapred zadanom silom, kompenzaciona jedinica odlično obavlja svoj posao. Zahvaljujući senzoru položaja, PCFC osigurava da u svakom položaju deluje uniformna sila. On kompenzuje silu težine zajedno sa ventilima za kontrolu pritiska koje osigurava klijent. PCFC može da se upari sa raznim alatima pa je stoga podesan za brojne namene.

Više preciznosti i raznolikosti uz izvedivo programiranje i dizajn: ovo je kako učinkovita obrada površine može biti s alatima koje proizvodi SCHUNK:
schunk.com


Kontakt:
SCHUNK Intec GmbH
Friedrich-Schunk-Straße 1
AT-4511 Allhaming
info@at.schunk.com
Tel. +43-7227-22399-0

Aleksandar Dakić
Follow me