Kombinacijom baza podataka, HTML-a i PHP-a na internetu je moguće realizovati gotovo sve. Samo se treba setiti!

Deep Linking
Deep linking, na internetu, je postavljanje hiperlinka sa jednog sajta direktno ka specificiranoj strani ili slici na drugom sajtu, umesto ka prvoj strani sajta. Ukoliko se postupak primenjuje bez saglasnosti vlasnika ciljanog sajta može narušiti copyright. U našem slučaju, deep linking je učinjen sa sajta www.termoservis.co.yu ka Danfoss Heating sajtu. Budući da je TermoServis+ distributer Danfoss-a, copyright ovde nije narušen. TermoServis+ je korišćenjem ove tehnologije izdigao kvalitet sajta, koji je dobio na potrebnoj informacionoj težini. Kako je sam Danfoss inteligentno kodirao deep linkove, bilo je praktično odmah dodati i narudžbenice za svaki proizvod ka čijim specifikacijama vode deep linkovi.

On-Line skladište
Ukoliko firma ima veći broj distributera i aktivni lager sa dnevno promenjivim stanjem, pojavljuje se potreba da distributeri u svakom trenutku mogu pregledati stanje na lageru,  čekirati rezervacije i uputiti narudžbenicu. Sam lager se ne drži on-line, zbog sigurnosti, već se prostim klikom iz centrale, prvo očitaju dnevni zahtevi, a onda update-uje stanje lagera. On-line lager je razvijen za jednu domaću firmu, a pristup mu je zaštićen lozinkom.

On-Line ažuriranje CD kataloga
Na zahtev klijenta, za naredni sajam tehnike, razvijen je CD katalog sa mogućnošću On-line ažuriranja. Pokazalo se da je, zbog stalnih noviteta u proizvodnji, prezentacioni CD vrlo kratko vreme nakon izdavanja tražio dopune. Doštampavanje CD-a u manjim tiražima nije se pokazalo kao ekonomično rešenje. Korišćenjem interneta, korisnik sa svog računara može jednostavno update-ovati indeks pdf dokumentacije i po potrebi preuzeti željena dokumenta.

Samostalno ažuriranje
Ukoliko firma želi da samostalno ažurira prezentaciju, bilo novim proizvodima bilo tekstovima, može to uraditi ukoliko se prezentacija formira kao baza podataka. Preko posebnog ekrana, koji je zaštićen lozinkom i lokacijom, samo ovlašćeni korisnici mogu ažurirati sadržaj sajta. Ovo rešenje je prvenstveno razvijeno za potrebe prezentacije magazina Polemika, ali je kasnije modifikovano, dodavanjem korpe za kupovinu koja je razvijena za firmu Twin.

Virtual Web File Server
Slanje poruke e-mailom može biti problematično ukoliko je poruka prevelika. Neretko se dešava, da mail server primaoca poruke uopšte ili nepravilno radi. Poruke koje u tom slučaju šalje server pošiljaocu obično ne uspevaju da obrate pažnju pošiljaocu, koji opet ne sumnja da je poruka i stigla na odredište. Gubitak jednog bitnog pisma može stvoriti veće troškove nego što je celogodišnje ulaganje firme u internet. Kao dobro rešenje, razvijen je Virtual Web File Server, aplikacija koja poruku i fajl smešta u bazu na WEB Serveru, odakle je primalac preuzima po potrebi.


Više informacija: Agencija „Gomo Design“, Stanoja Glavaša 37, 26300 Vršac, 013/830-266, http://www.gomodesign.rs

Follow me