Savršena stabilnost

Mašine i sistemi moraju uvek biti u dobrom stanju – pored toga, visokokvalitetni i instalacioni elementi maksimalnih dimenzija takođe naglašavaju kvalitet stvari koje se nalaze iznad njih. Elesa+Ganter je zato uključio dve novorazvijene porodice stopica za mašinu u svoj portfolio. Pored visokokvalitetnog i istovremeno stabilnog dizajna, komponente su opremljene dodatnim korisnim svojstvima.

Nove masivne stopice za mašinu koje je koncipirao stručnjak za normirane delove Elesa+Ganter, posebno su pogodne za velike i teške sisteme i mašine. Stopica za mašinu GN 36 stvara veoma stabilnu i elastičnu vezu između osovine i stopice usled dejstva sile koju vrši mašina. Pri tome osovine i ploča stopice nisu međusobno povezani, prilikom postavljanja se samostalno centriraju prema radijusu na tački naleganja. Plave pocinkovane Čelična osovina je dostupna sa finim navojem između M20x1.5 i M42x2 za precizno nivelisanje i isporučuje se sa odgovarajućom kontranavrtkom. Čelična ploča stopice veličine do Ø200 mm, ima plastificiranu, mat crnu površinu i može se naručiti u tri različita oblika.

Kod oblika A, ploča stopice leži ravno na tlu. Oblik B, sa druge strane, ima NBR gumenu podlogu koja štiti stajaću površinu i pogodna je za kontakt sa uljem ili rashladnim mazivima. Oblik C je opremljen O-prstenom koji zaptiva ploču stopice i sprečava da tečnost slučajno uđe ispod stopice. U zavisnosti od dimenzije ploče stopice, oblik A i C može da se optereti sa po 5 t do 25 t. Statička nosivost oblika B je od 2 t do 11 t zbog prirode gumene podloge. I neravnine u podlozi se mogu optimalno izjednačiti. Montažna površina stopica za mašine može biti nagnuta do 3 stepena u odnosu na osovinu.

Druga nova stopica mašine GN 37 kompanije Elesa+Ganter takođe ima centralni, kontinuirani otvor za montažu. U njega se može postaviti sidro sa vijcima dizajnirano kao proširivo ili lepljivo sidro. Stopica je pričvršćena za tlo pomoću sidra i stoga može biti izložena zateznim opterećenjima. Stopice za mašine su posebno pogodne za proizvodne sisteme ili transportne linije na koje utiču dinamički pokreti i bočne sile usled upotrebe robota. Kao i kod GN 36, ploča stopice GN 37 se može naručiti u oblicima A, B i C. U zavisnosti od prečnika ploče stopice, stopice za mašine GN 37 mogu da budu opterećene od 4 t do 15 t za tip A i C i između 2 t i 11 t za tip B.

Sa GN 36.1 i GN 37.1, Elesa+Ganter takođe nudi kupcima koji već imaju specijalne osovine za svoje mašine samo ploču stopice bez osovine.


Ako imate detaljnija pitanja posetite naši internet stranicu (www.elesa-ganter.com), tj. kontaktirajte tim Elesa+Ganter Srbija
(Aleksandar Popovic T: +381 63 650 397; M: prodaja@elesa-ganter.at)

elesa-ganter.com

Aleksandar D.
Follow me

← Previous post

Next post →