• Modicon M580 Ethernet PAC (Programmable Automation Controller), prvi revolucionarni kontroler za automatizaciju koji koristi otvorene Ethernet standarde kako bi omogućio viši nivo efikasnosti procesa
  • Altivar™ Process – servisno orijentisani frekventni regulator namenjen aplikacijama u segmentu voda.

Kompanija Schneider Electric, svetski lider u upravljanju energijom i automatizaciji, u okviru osmog po redu Međunarodnog sajma voda koji je održan u beogradskom Belexpocentru od 16. do 18. novembra 2016. godine, predstavila je inovativna tehnološka rešenja i usluge koja pomažu u optimizaciji prerade pitkih i otpadnih voda, smanjujući operativne troškove i upotrebu energije. U pitanju je M580 ePAC sa Ethernet arhitekturom kao i Altivar™ Process – servisno orijentisani frekventni regulator namenjen aplikacijama u segmentu voda.

m580_bo

Schneider Electric pored rešenja za industrijske objekte i infrastrukturu na tržištu Srbije ima i kompletna rešenja za optimizaciju procesa proizvodnje i distrubucije pitke vode kao i kanalisanja i prerade otpadnih voda. Posebna pažnja posvećuje se inovacijama i uvođenju najsavremenijih svetskih trendova u ovim oblastima (tzv. Smart Water Networks). Jedno od rešenja koje drži korak sa najsavremenijim svetskim trendovima je program Aquis koji predstavlja pomoć krajnjim korisnicima u optimizaciji i predikciji upravljanja mrežom vodosnabdevanja. Pored pomenutog Schneider Electric u Srbiji ima implementirana rešenja u oblasti regulacije nivoa podzemnih voda kao posebnom delu ovog vodnog segmenta. 

Kompanija Schneider Electric predstavila je Modicon M580 – prvi Ethernet PAC, revolucionarni industrijski kontroler koji koristi otvorene Ethernet standarde kako bi omogućio viši nivo efikasnosti i fleksibilnosti, obezbeđujući pritom najviši nivo zaštite. Moćne performanse su ključna karakteristika M580 ePAC-a jer ovaj PAC poseduje veoma brzi savremeni multikor ARM processor, što obezbeđuje veliku brzinu izvršavanja instrukcija i komunikacije sa mrežnim uređajima.

Upravljanje vodnim resursima je kompleksan zadatak, koji obuhvata niz mera i aktivnosti usmerenih na izgradnju novih kao i optimizaciju rada postojećih postrojenja. U Srbiji postoji potreba za izgradnjom novih postrojenja za prečišćavanje voda kako pitkih tako i otpadnih. Naša kompanija je spremna da ponudi najsavremenija svetska rešenja kako na izgradnji novih tako i na optimizaciji postojećih postrojenja u kompletnom segmentu voda.“ izjavio je Jovica Vranjković, direktor sektora za krajnje korisnike i servise, Schneider Electric.

Takođe, na sajmu je predstavljen i Altivar™ Process, servisno orijentisani frekventni regulator koji smanjuje operativne i energetske troškove pomoću efikasnog upravljanja energijom, inovativnom tehnologijom napajanja, integrisanim funkcijama tačnog merenja snage (<5 %) kao i specifičnim načinom rada u stanju čekanja. Precizna dijagnostika i mogućnosti daljinskog servisa dovode do sigurnijih i efikasnijih procesa.

 

O kompaniji Schneider Electric

Schneider Electric je globalni specijalista za upravljanje energijom i automatizacijom.  Sa prihodima od 26,6 milijardi evra u 2015. godini, naših 160.000 zaposlenih uslužuju klijente u preko 100 zemalja, pomažući im da upravljaju svojom energijom i procesima na siguran, pouzdan, efikasan i održiv način. Od najjednostavnijih prekidača i utičnica do složenih operativnih sistema, tehnologija, softveri i usluge unapređuju način na koji naši klijenti upravljaju i automatizuju svoje poslovanje. Naše tehnologije će preoblikovati industrije, tranformisati gradove i obogatiti živote. Mi u Schneider Electric-u ovaj koncept zovemo Life Is On. www.schneider-electric.rs


Više informacija: Schneider Electric Srbija d.o.o., Vladimira Popovića 38 – 40, 11070 Novi Beograd, Srbija, Tel. +381 (0)11 3773 100 Fax. +381 (0)11 3121 222, www.schneider-electric.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)