Snažan i kompaktan 24 V griper za male komponente
Mehatronički 24 V griper za male komponente SCHUNK EGP sa IO-Linkom omogućava fleksibilne Pick & Place procese. Baziran je na, u među vremenu, isprobanom i testiranom SCHUNK EGP griperu koji je poznat po brzini i velikoj sili hvatanja za svoju klasu. U skladu je sa IP30. Inicijalno je dostupan u veličini 40 sa pokretom prstiju od 6 mm i maksimalnom silom do 140 N, uz ponovljivost od 0,02 mm. Namenjen je radu sa predmetima do 0,7 kg. Dužina prstiju je 50 mm maksimalno.
www.schunk.com

Marija Dakić