Program za 3D simulaciju za upravljanje robotima
ROBOGUIDE Version 9 se može koristiti od simulacije koncepata pre kupovine, pa sve do toga da može biti potpuni offline programski paket prilikom isporuke. Sa lakoćom ga mogu koristiti i iskusni robotičari, ali i novi korisnici i sami kroz inkorporirani intuitivni korisnički interfejs, najnovije virtuelne konrolere i drag-and-drop funkcije za dodatne robote i komponente unutar robotske ćelije.
www.fanuc.com

Marija D.