Radi skraćivanja vremena pripreme na uređajima i proizvodnim linijama, kompanija Elesa+Ganter od sada u asortimanu proizvoda ima i novi zatvarač. Pomoću spojnice sa brzim blokiranjem GN 1050 se komponente mogu brzo i sigurno povezati npr. sa mašinom jednostavnim postavljanjem i skidanjem pomoću škljocanja.

Spojnice sa brzim blokiranjem se često koriste u tehnici organizovanja manifestacija za brzu, jednostavnu montažu i demontažu opreme za binu. Elesa+Ganter kao stručnjak za normirane delove je prepoznala ove prednosti i za industrijsku primenu i prilagodila je dokazani princip funkcionisanja i za tu oblast. Pri tome se brza blokada sastoji od dva elementa: spojnice GN 1050 i posebno prilagođenog zaglavnika GN 1050.1. Radi zaštite od nehotičnog otvaranja spojnice postoji sigurnosno dugme. Kada ga pritisnete, kliznu spojnicu možete pomerati aksijalno kako bi se odblokirao zaglavnik koji se u unutrašnjosti zaglavio u urezu. Pored toga, spolja postaje vidljiv crveni prsten koji prikazuje odblokirano stanje.

Zaglavnici se mogu kupiti pojedinačno tako da se više različitih zaglavnika može koristiti sa jednom spojnicom, npr. radi racionalnog pozicioniranja različitih uređaja specifičnih za radni komad. Spojnice i zaglavnici se pričvršćuju pomoću spoljašnjeg navoja (oblik A) ili unutrašnjeg navoja (oblik I). Mogućnosti primene su proširene zahvaljujući prirubnici GN 1050.2 koja ravnomerno raspoređuje dejstvo sile.

Kompanija Elesa+Ganter nudi dve različite verzije spojnice sa brzim blokiranjem: Varijanta F poseduje fiksni ležaj za precizno pričvršćivanje. Verzija L zahvaljujući labavom ležaju omogućuje određenu toleranciju između dve pričvrsne tačke.

Standardno se spojnica sa brzim blokiranjem proizvodi u crnom eloksiranim aluminijumu i ima mehaniku zatvaranja od pocinkovanog čelika. Kvalitetni materijali i oplemenjivanje površina nude veliku zaštitu od korozije i habanja i omogućuju aksijalno opterećenje veze od 35 kN. Elesa+Ganter po želji kupca može individualno da izradi drugačije kombinacije materijala i boja. Pored toga planiramo i dodatne veličine i verzije spojnice sa brzom blokadom.

Više informacija na: elesa-ganter.com

Aleksandar Dakić
Follow me