Povezivanje RFIDa na oblak
Siemens je izdao novi firmver V3 za Simatic RF600 RFID sistem koji podržava OPC UA. Novi firmver omogućava uređaju da se poveže na MindSphere, Siemensov IoT operativni sistem baziran na oblaku. Simatic RF600 je prvi RFID sistem koji može slati podatke na MindSphere. Povezivanje RFID sistema na oblak otvara nove uzbudljive poglede na korišćenje podataka prikupljenih RFID transponderom – kao što su na primer registracija i praćenje kutija, paleta ili proizvoda koji na sebi imaju RFID transponder.
www.siemens.com

Marija Dakić