Kompanija Siemens je ovih dana na sajmu u Hannoveru  predstavila najnoviji PLC pod nazivom Simatic S7-1200. Novi Simatic S7-1200 je PLC koji zajedno sa HMI Basic panelima i softverom Step 7 Basic nudi i sasvim novi koncept u automatici mikro-sistema, koji se između ostalog zasniva i na činjenici da se pomoću jednog softvera vrši programiranje i samog PLC-a i HMI Basic panela.

Novi koncept u automatici mikro-sistema

Potreba za što automatizovanijom i bržom industrijskom proizvodnjom, koja ujedno zadovoljava sve zahteve kontrole kvaliteta nameće stalno traganje za novim i savremenijim tehnološkim rešenjima. Kompanija Siemens je, kao jedna od vodećih na polju industrijske automatike, prateći zahteve tržišta, predstavila novu dimenziju inženjeringa na polju mikro automatike. Ovaj novi koncept mikro automatike ima uporište u tri glavne tačke, novom PLC-u Simatic S7-1200, novim Simatic HMI Basic panelima i novom softveru Simatic Step 7 Basic. Visoka fleksibilnost celog upravljačkog sistema koji se realizuje na osnovu ovog koncepta proističe upravo iz nadogradivog dizajna koji poseduje Simatic S7-1200. Simatic S7-1200 je predstavljen pomoću tri različite centralne procesorske jedinice (CPU-a). Sve procesorske jedinice imaju na sebi određeni broj integrisanih digitalnih ulaza i izlaza, a takođe sve one imaju i integrisana 2 analogna ulaza. U najkompleksnijoj konfiguraciji koju obezbeđuje procesorska jedinica CPU 1214C može se uklopiti 8 signalnih modula i tri komunikaciona modula, čime se dobija konfiguracija sa ukupno 284 ulaza za digitalne i analogne signale, kao i 51 izlaz za digitalne i analogne signale. Ono što predstavlja novinu kod arhitekture Simatic S7-1200 je mali hardverski dodatak pod nazivom „signal board“, pomoću koga se na jednostavan i brz način procesorska jedinica može proširiti za po dva digitalna ulaza i izlaza ili jednim analognim izlazom.

Uz nove Simatic S7-1200 PLC-ove prezentovana je i nova paleta HMI uređaja, koji pripadaju novoj generaciji „touch“ panela namenjenih jednostavnim aplikacijama. Ovi uređaji, sa dijagonalom ekrana od 4″ do 15″, osim što nude odličan odnos cena/performanse obezbeđuju i jednostavno kreiranje efikasnog HMI interfejsa. Komunikacione ovih panela sa drugim uređajima se ostvaruje putem eternet porta ili putem RS485/422 interfejsa. Kolor ekrani su izrađeni u varijantama od 6″, 10″ i 15″ u TFT tehnologiji i obezbeđuju korišćenje 256 boja. HMI Basic paneli sa dijagonalom ekrana od 4″ do 6″ obezbeđuju prikaz 128 tagova a oni sa dijagonalom od 10″ i 15″ su konstruisani tako da omogućavaju prikaz 256 tagova.

Simatic Step 7 Basic – jedan softver za PLC i HMI

Simatic Step 7  Basic nudi softverska rešenja pomoću kojih se na efikasan i pregledan način može realizovati odgovarajući program i prebaciti u PLC. Pojedine softverske funkcije, kao na primer: brzi (high-speed) brojači, PTO (Pulse Train Output) ili PWM izlaz, naredbe za realizaciju PID regulacije, kao i PLCopen standard za kontrolu pokretanja omogućavaju efikasnu i preciznu realizaciju najsloženijih upravljačkih petlji bez upotrebe bilo kakvih dodatnih specijalnih modula. Međutim, ono što je zaista izvanredno i što predstavlja iskorak u odnosu na konkurentske PLC-ove iz iste klase je činjenica da je novi softver Simatic Step 7 Basic uneo novi koncept na osnovu koga se pomoću jednog softvera vrši programiranje i samog PLC-a i HMI Basic panela. Simatic Step 7 Basic V10.5 ima u sebi integrisani WinCC Basic pomoću koga se na izuzetno efikasan način može izvršiti vizuelizacija određenog procesa na samom panelu. Jednostavnom “drag & drop“ tehnikom (prevlačenjem iz jednog prozora u drugi) postignuto je automatsko prebacivanje tagova između PLC-a i HMI uređaja u okviru softvera.

Ovakav koncept integrisanog inženjeringa za S7-1200 PLC-ove i HMI Basic panele obezbeđuje visoku efikasnost i vremensku uštedu kod kreiranja konkretnih aplikacija. Još jedna prednost ovakvog koncepta je svakako i finansijska strana, jer više nema potrebe za kupovinom posebnog softvera za kreiranje HMI okruženja.

Konfiguracija komunikacionih parametara sistema se takođe lako obavlja pomoću softvera Step 7 Basic. Uz maksimalni broj dodatnih signalnih modula moguće je proširiti sistem sa još 3 komunikaciona modula (kod svih procesorskih jedinica) koji obezbeđuju serijsku komunikaciju putem RS232 ili RS485 interfejsa. U okviru „point-to-point“ komunikacije Simatic S7-1200 podržava USS drive protokol, kao i Modbus RTU Master i Modbus RTU Slave protokol. Međutim, ono što zaista treba naglasiti je činjenica da sve centralne procesorske jedinice imaju integrisani PROFINET interfejs preko RJ45 konektora. Komunikacija preko PROFINET interfejsa se vrlo lako može konfigurisati korišćenjem odgovarajućih instrukcija u okviru softvera.

S7-200 i S7-1200

Kao i uvek, kompanija Siemens je prilikom projektovanja novog S7-1200 posebno obratila pažnju na sve one inženjere koji su dosad u svojim aplikacijama koristili njenog prethodnika, popularni S7-200. Njima će zaista biti lako da pređu na novu tehnologiju, s obzirom da su mnoga softverska rešenja i alati koje nudi novi Simatic Step 7 Basic još više “user-friendly” nego što je to bio slučaj kod njegovog prethodnika. Takođe, kompanija Siemens je mislila i na one inženjere koji žele da nastave implementaciju S7-200 kontrolera, tako da će ovaj model PLC-a, kao i svi njegovi dodatni moduli i oprema još dugo biti u prodaji. Istog trenutka kad kompanija Siemens bude pustila u prodaju novi Simatic S7-1200, možete ga dobiti u našoj firmi PIN d.o.o. koja je zvanični distributer Siemens-a za mikro-sisteme. Takođe, kod nas ćete još dugo moći nabaviti i sve sve ono što je vezano za S7-200, počevši od procesorskih pa sve do specijalnih modula.


Više informacija: Siemens d.o.o., Omladinskih brigada 21, 11070 Beograd, Srbija, +381 11 20 96 305, http://www.siemens.rs

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)