Visok protok podataka, dobre performanse mreže i relativno niski troškovi omogućavaju jednostavno povezivanje i održavanje mašina ili kompletnih postrojenja sa udaljenih lokacija. Mogućnost održavanja sa udaljenih lokacija, uz visoke mere bezbednosti, značajno utiče na smanjenje troškova, povećava dostupnost servisnog centra, omogućava kraće vreme odziva servisera.

U okviru Siemens portfolija dostupna je platforma za menadžment udaljenih konekcija, kao i širok opseg komunikacione opreme poput modema i rutera za konekciju putem mobilnih mreža, javnih ili privatnih mreža, putem žičnih ili bežičnih medijuma.

Sinema Remote Connect je platforma za upravljanje udaljenim konekcijama. Omogućava pristup udaljenim mašinama i opremi u čitavom svetu, na bezbedan način. Sinema RC je serverska aplikacija kojom se vrši administracija korisnika i VPN tunela za bezbednu konekciju (komunuikaciju između servisnog/kontrolnog centra, servisnih inženjera i opreme koja je instalirana na mašinama).

Sinema RC serverska aplikacija može da se instalira na računaru u servisnom/kontrolnom centru ili da bude hostovana u cloud-u. Serviser i mašina na udaljenoj lokaciji uspostavljaju nezavisne konekcije sa serverom. Prilikom uspostavljanja konekcije razmenjuju se sertifikati i zasebno se proveravaju identiteteti partnera u konekciji (servisera i mašine kojoj se treba pristupiti). Prava pristupa korisnika se kontrolišu, nakon čega se odobrava i uspostavlja konekcija. Svaki pristup se beleži u logovima.

Konekcije preko Sinema RC platforme mogu se uspostaviti putem različitih medijuma poput mobilnih mreža, DSL ili privatne mrežne infrastrukture…

Vaši benefiti uz Sinema RC:

 • Bezbedan i jednostavan pristup delovima postrojenja bilo gde u svetu
 • Centralna administracija svih VPN konekcija
 • Centrana i jednostavna administracija korisnika sa pravima pristupa – do nivoa pojedinačne IP adrese u subnet-u (Dedicated Device Access)
 • IP- bazirana komunikacija, nezavisna od protokola
 • Jednostavna integracija Siemens rutera, security uređaja, kompaktnih uređaja i komunikacionih procesora PLC-ova putem funkcionalnosti autokonfiguracije
 • Posebno IT znanje vezano za udaljene konekcije nije neophodno
 • Mogućnost virtualizacije
 • Multi-faktorska autentfikacija
 • Skalabilnost – podržava od nekoliko pa do više stotina konekcija i korisnika
 • Visoka transparentnost i bezbednost
 • Lokalno i centralno logovanje svih aktivnosti
 • Optimalno povezivanje mašina, uključujući i mašine sa identičnim IP adresama u okviru lokalnog subnet-a (NAT)
 • Trigerovanje VPN konekcija se može implementirati na osnovu diitalnih ulaza na samim komunikacionim hardverskim komponentama

Odgovarajuće hardverske komponente možete pronaći u familijama proizvoda:

 • Scalance M – Uređaji za povezivanje na privatnu ili DSL mrežu, kao i za povezivanje na javne mobilne mreže
 • Scalance S – komponente za bezbednost sa firewall i VPN funkcionalnostima

Cinema RC rešenje zajedno sa odgovarajućim harverskim komponentama može naći primenu u aplikacijama sistem integratora, OEM-ova, u diskretnoj i procesnoj industriji, postrojenjima sa distribuiranim stanicama, u upravljanju pametnim zgradama…

Za više informacija, molimo Vas da posetite:
siemens.com/sinema-remote-connect

Aleksandar D.
Follow me