Multifunkcionalni DC merač energije
Novi Camille Bauer merač energije se može koristiti za nadgledanje i upravljanje DC sistemima. Ovi merači mere širok spektar električnih parametara, kao što su: DC napon, struja, snaga, energija i još mnogi. Obavljaju bi-direkciono naponsko i strujno merenje, imaju 1 naponski ulaz, 4 kanala za strujne ulaze i 4 relejna izlaza. Veliki 4-linijski LED displej sa 8 cifara omogućava lako čitanje izmerenih podataka. Konfiguracija se može vršiti ili putem tri dugmeta na samom uređaju ili preko Modbus RTU / RS485.
Više informacija: www.camillebauer.com

Marija Dakić