Nezavisni operater prenosa električne energije IPTO SA je trebalo da izgradi vazduhom izolovanu trafostanicu od 400/150kV u Megalopolisu u Grčkoj i modernizuje neke od svojih starijih visokonaponskih trafostanica. Koristeći zenon Softversku Platformu za automatizaciju trafostanica, kompanije COPA-DATA, PROTASIS je realizovao ove projekte i pre roka.

Suprotno onome što možda ime sugeriše, Megalopolis je mali grad. Sa manje od 10.000 stanovnika, svoj značaj dobija iz postavljenih kriterijuma, ne svoje veličina. Na lokaciji se nalaze generatori pogonjeni na lokalno iskopani ugalj. Dopunski se koriste dve 400 MW kombinovane gasne turbine (CCGT) i kao takve predstavljaju vitalni izvor električne energije za južnu Grčku. Smešten u centru poluostrva Peloponez, Megalopolis je izuzetno važan spoj u elektroenergetskoj mreži zemlje.

POPUNJAVANJE PRAZNINA U PRENOSU ELEKTRIČNE ENERGIJE
Grčkim sistemom za prenos električne energije upravlja, održava ga i razvija nezavisni operater prenosa električne energije (IPTO) SA. Sadrži više od 11.500 km dalekovoda srednjeg i visokog napona (EHV) i više od 350 trafostanica. Odlikuju ga podmorske veze sa grčkim ostrvima, kao i veze sa pet susednih zemalja.

Okosnica sistema, tri dvostruka dalekovoda od 200 kV, prenose električnu energiju uglavnom iz zapadne Makedonije – gde se nalazi 70% proizvodnih kapaciteta države – do glavnih centara potražnje za električnom energijom u Centralnoj i Južnoj Grčkoj. Kao deo dugoročnog plana za poboljšanje pouzdanosti snabdevanja električnom energijom širom Grčke, mreža od 400 kV produžava se na Peloponez. Dva dalekovoda koji prelaze Korintski kanal i zaliv Patras susreću se u Megalopolisu. To je učinilo neophodnim da IPTO tamo izgradi novu trafostanicu od 400 kV/150 kV.

KRITIČNO ČVORIŠTE U SISTEMU PRENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Kao kritično čvorište grčkog sistema prenosa električne energije, novopodignuta, vazduhom izolovana trafostanica, visokog napona od 400 kV u Megalopolisu, sadrži 36 polja sa opremom za 400 kV, 150 kV i 30 kV, što je čini vrlo velikom i složenom instalacijom.

„Cilj je bio da dobijemo EHV trafostanicu koja ispunjava najviše standarde u pogledu automatizacije i fleksibilnosti,“ ističe Athanasios Georgopoulos, direktor IPTO-ovog odeljenja za nove transmisione projekte, u to vreme. „Kako se izgradnja gasne jedinice približavala kraju, projekat je bio od strateške važnosti za IPTO i bilo je presudno da bude što pre pušten u rad.“

IPTO je član ENTSO-E (Evropska mreža operatera prenosnih sistema za električnu energiju). Što se tiče izgradnje transmisionih projekata i trafostanica, kompanija poseduje dovoljno veština i iskustva potrebnih za inženjering i izgradnju potrebnih konstrukcija i primarne opreme. Međutim, za implementaciju digitalnog sistema za automatizaciju trafostanica (SAS), IPTO se odučio da projekat prepusti izvođaču i konsultantu sa odgovarajućim kvalifikacijama i iskustvom.

VRHUNSKA DIGITALNA EHV TRAFOSTANICA U GRČKOJ
IPTO je raspisao javni tender za fleksibilno, pouzdano, ergonomsko i izvodljivo SAS rešenje. Ugovor je dodeljen PROTASIS-u, inženjerskoj i konsultantskoj kompaniji koja pruža usluge i rešenja transmisionim i distributivnim preduzećima, kompanijama za proizvodnju električne energije i industrijskim objektima. PROTASIS se smatra jednom od vodećih kompanija u analizi i konsaltingu elektroenergetskih sistema i kvalifikovanim dobavljačem za električnu zaštitu, kontrolu, automatizaciju i merne sisteme na međunarodnom tržištu.

PROTASIS je Silver partner COPA-DATA Partnerske Zajednice (CDPC), globalne mreže stručnjaka na polju automatizacije u industriji i energetici, sa rekordom uspešnih instalacija više od 25 HV sistema za automatizaciju trafostanica. U potrazi za ekonomičnim i stabilnim rešenjem, kompanija sa sedištem u Atini je koristila inteligentne elektronske uređaje (IED) za mrežu električne energije kompanije Schweitzer Engineering Laboratories (SEL). Inženjeri PROTASIS-a kreirali su sistem za automatizaciju trafostanica (SAS) koristeći zenon, softversku platformu kompanije COPA-DATA, za proizvodnu industriju i energetiku koja se koristi za kontrolu, nadzor i optimizaciju opreme.
zenon softver se koristi za kontrolu trafostanica širom sveta. Projekti koji koriste zenon su vrlo skalabilni. Softver se može primeniti kao sistem upravljanja na licu mesta, za vizualizaciju procesa u kontrolnoj sobi ili kao komunikacioni protokol ka sistemima upravljanja višeg nivoa. Jedna od posebnih prednosti softvera je njegova otvorena i pouzdana komunikacija sa instaliranom opremom putem otvorenih interfejsa i preko 300 izvornih drajvera i komunikacionih protokola. Druga prednost zenona jeste to što funkcioniše po principu podešavanja parametara umesto programiranja, čineći ga jednostavnim za kreiranje sveobuhvatnih projekata sa složenim funkcijama. Softverska platforma obezbeđuje i besprekornu redundantnost na nekoliko različitih načina za garantovano nesmetano snabdevanje električnom energijom.

EFIKASAN, POUZDAN SAS I PRE ROKA
Koristeći funkcionalnost „besprekorne redundantnosti“ sa zenonom, PROTASIS je pružio IPTO-u pouzdan SAS zasnovan na dva moćna servera koji funkcionišu sa redundantnim režimom rada u stanju pripravnosti. Ovo garantuje nula gubitka podataka čak i u kratkom vremenskom periodu između kvara jednog procesora i preuzimanja od strane rezervnog.

Rešenje sadrži dve odvojene daljinske terminalne jedinice (RTU) za obe 150 kV i 400 kV strane. One obezbeđuju svu komunikaciju između trafostanice i centra za daljinsko upravljanje (RCC) Helenskog Prenosnog Sistema. Dok se IEC-61850 paket protokola koristi za komunikaciju sa IED-ovima u trafostanicama, komunikacija sa RCC-om koristi HNZ protokol, zaštićeni CEGELEC protokol. Ova topologija osigurava pouzdanost komunikacije sa RCC-om bez potrebe za dodatnim interfejs panelima.

Trafostanica MEGALOPOLIS EHV je prva EHV trafostanica sa zenon instalacijom u Grčkoj. I ne samo to, prva je SAS trafostanica od 400 kV koju je PROTASIS implementirao koristeći zenon za automatizaciju i vizualizaciju u kombinaciji sa IED-om od SEL-a. „Veličina i složenost projekta inspirisali su nas da otkrijemo moćne funkcije zenona kojih nismo bili svesni pre ovog projekta“, kaže George Arvanitis, menadžer projekta u PROTASIS-u. „Sa zenonom smo isporučili ergonomski i moćan sistem automatizacije i vizualizacije trafostanica u obliku izuzetno isplativog, kompletnog rešenja koje je istovremeno lako za upotrebu i veoma pouzdano.“

„Zahvaljujući besprekornoj redundantnosti zenona, operateri su sigurni da rade na sistemu koji neće zakazati u kritičnim trenucima“, slaže se Athanasios Georgopoulos. „Super ergonomija zenon Runtime okruženja pruža sve potrebne informacije tačno i u lako čitljivom formatu.“

Nakon ovog projekta, PROTASIS je potpisao ugovor za naknadnu modifikovanje postojeće trafostanice „MEGALOPOLIS I“ od 150 kV sa novim zaštitnim i upravljačkim IED-ovima. To će biti prva trafostanica u Grčkoj koja sadrži topologiju mreže IEC 62439-3 PRP i naravno, njen SAS će se sada zasnivati na svestranoj zenon Softverskoj Platformi.


Više informacija: EXOR ETI, Bulevar Zorana Đinđića 71/15, 11070 Novi Beograd, Srbija, 011/4077 165  www.exor-eti.rs

 

Aleksandar Dakić
Follow me