Moćan uređaj u rukama profesinalnih elektro instalatera!

Dizajniran za profesionalne elektro-instalatere, tester sa Bluetooth konekcijiom pruža mogućnost izvođenja testova koji su potrebni za proveru sigurnosti komercijalnih, industrijskih i stambenih niskonaponskih električnih instalacija. Omogućava kontinuirano ispitivanje koje se može izvršiti pomoću zaključavanja dugmeta za testiranje, kao i tri probna napona koja se mogu odabrati: 250, 500 i 1000 V.

Karakteristike

• LCD u boji dijagonale 3,5 inča
• “Anti-trip” tehnologija (sa 2 i 3 žice) za testiranje LOOP L-PE na svim RCD-ovima
• Sa samo 2 žice, vrlo korisno u slučaju da nema neutralne (tj. trofazne mrežne linije)
• Opseg velike struje ispitivanja od 2 Ω sa rezolucijom 0,001 Ω
• Zs limit – upoređuje vrednosti koje zahtevaju standardi električnih instalacija sa izmerenim rezultatima
• Tip AC, A, F, B (opšti i selektivni), EV i promenljivi RCD
• Pojedinačno i automatsko ispitivanje, ispitivanje rampe i kontaktnog napona
• Ispitivanje otpornosti na uzemljenje 2 i 3 žice sa svim dodacima
• Ispitivanje otpora pri 100, 250, 500 i 1000 V sa naponom automatskog pražnjenja
• Test kontinuiteta na 200 mA ili 15 mA sa buzerom za brzo procenjivanje
• Na trofaznim linijama sa jasnim prikazom redosleda na displeju
• TRMS merenja napona od 2 do 600 V, mrežna frekvencija
• Ekran pokazuje kako povezati instrument prema izabranoj funkciji
• Test uređaja za zaštitu od prenapona, za SPD koji koristi varistor
• Prenosni uređaj za ispitivanje uređaja, za ispitivanje izolacije i otpornosti zaštitnog provodnika
• Bluetooth – komunikacija putem „KEV CONNECT“
• IEC 61010-1 CAT IV 300 V, CAT III 600 V. IEC 61557-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10

Veliki LCD i HELP funkcija
• Svi podaci o testiranju prikazani su na jednom velikom ekranu u boji
• HELP funkcija će pokazati kako povezati instrument prema izabranoj funkciji

Rukovanje u tri jednostavna koraka i testiranje bez upotrebe ruku
• Postavite okretni točkić na opseg ispitivanja
• Povežite instrument sa instalacijom koja se ispituje
• Pritisnite test dugme (daljinskom •sondom ili pomoću funkcije zaključavanja test dugmeta)

“Anti-trip” tehnologija (sa 2 i 3 žice)

• LOOP L-PE testiranje na svim RCD-ovima
• 3 žice (L, N, PE) za postizanje najbolje tačnosti očitavanja
• Samo 2 žice, vrlo korisno u slučaju da nema neutralnih (tj. 3-faznih vodova motora)

Impedansa petlje rezolucija 0,001
• Opseg velike struje ispitivanja od 2 Ω sa rezolucijom 0,001 Ω

Granica Zs / Ra
Zs Limit upoređuje vrednosti koje propisuje standard za električne instalacije sa izmerenim rezultatima. Provera bezbednosnih zahteva na električnoj instalaciji pojednostavljena je upotrebom funkcije Zs / Ra Limit. Ova funkcija će automatski proveriti da li je izmerena impedansa petlje za TN (ili petlju uzemljenja za TT) dovoljno mala da se isključi (odvoji) MCB / osigurač / RCD dajući na ekranu rezultat PASS ili FAIL.

SPD test SPD (Uređaj za zaštitu od prenapona) koji sadrži varistor može se testirati merenjem napona okidanja bez oštećenja.

PAT test
PAT test (PAT = prenosivi uređaj za ispitivanje) Moguće je proveriti izolacioni otpor i kontinuitet vezivanja uzemljenja prenosnih uređaja za klasu I i II.

Aplikacije
• Električna ispitivanja
• Električne instalacije


kancelarija u Beogradu:
Jurija Gagarina 257/II sprat/12
11070 Novi Beograd
tel: 011/627-74-10
mob: 065/8003370
065/3119422

kancelarija u Despotovcu:
Saveza Boraca br.7,
35213 Despotovac, Srbija
tel: 035/612 916
faks:035/613 319
mob: 063/8003370

e mail: office@melcobuda.co.rs
office@kyoritsu-instrumenti.com
budimir.melcobuda@gmail.com
office-beograd@melcobuda.co.rs

www.melcobuda.co.rs
www.kyoritsu-instrumenti.com
www.termovizija.com
www.hioki-instrumenti.com

Aleksandar Dakić
Follow me