Mikro Kontrol kao ovlašćeni distributer OMRON-a, jednog od vodećih svetskih proizvođača opreme za industrijsku automatizaciju pri izradi svojih rešenja i realizaciji projekata, koristi najsavremenije uređaje iz njihove palete proizvoda. Sistemi vizuelne kontrole postepeno se uvode u industrijsku proizvodnju u Srbiji, iako su u svetu uveliko prisutni. Tim inženjera Mikro Kontrol-a je u mogućnosti da odgovori na zahteve proizvođača koji sve više primenjuju ovakav vid kontrole u sistemima provere kvaliteta.

slika1

Sposobnost da se automatski prepoznaju bilo kakvi defekti unutar lanca proizvodnje je postala integralni deo industrijske proizvodnje i jedan od rastućih trendova te oblasti. Kao najčešće korišćeno rešenje provere kvaliteta u industriji, pokazali su se senzori za vizuelno prepoznavanje i kao njihov napredniji oblik, vizuelni sistemi. Svaki vizuelni sistem se sastoji od jednog ili više senzora koji snimaju sliku potrebnu za dalju analizu, inspekcionog softvera kao i procesorskog elementa koji će izvršiti program definisan od strane korisnika. Odabir korišćenja jednog ili više senzora zavisi od složenosti zahteva aplikacije i konkretnih specifikacija projekta. Ovi sistemi mogu obavljati kompleksne i svakodnevne repetativne zadatke veoma brzo i sa visokim nivoom tačnosti.

Sistemi vizuelne kontrole
Omron-ova sekcija za vizuelno prepoznavanje nudi širok spektar proizvoda, počevši od najosnovnije porodice Vision Sensor FQ2. FQ2 vizuelni senzor je kompaktan, tj. unutar njega je integrisana sama procesorska jedinica, što ga čini idealnim za instalaciju u skučenim prostorima. Unutar samog senzora je integrisano i osvetljenje kojim je omogućen ujednačen osvetljaj širokog vidnog polja. Pored svega ovog, omogućeno je snimanje 5000 slika/min visoke rezolucije, obrada slike u boji pomoću jedanaest različitih filtara (erozija, dilatacija…), verifikacija bar-kodova, OCR i ostali vidovi jednostavne provere kvaliteta.

Za kompleksnije aplikacije, kao što je simultana inspekcija više proizvodnih linija ili inspekcija objekta za 360°, tu je Xpectia FH vizuelni sistem. Ovaj vizuelni sistem je dizajniran za sve vidove inspekcije objekata, operacija merenja, pozicioniranja i orijentacije, sa mogućnošću lake integracije u skoro svaku mašinu ili robota. Omogućena je implementacija do osam kamera maksimalne rezolucije od dvanaest miliona piksela. Njegova glavna odlika je posedovanje novog, naprednog vizuelnog algoritma: Shape Search III. Ovaj intuitivan algoritam daje mogućnost veoma brzih i preciznih merenja čak i u zahtevnim uslovima: loše osvetljenje, objekti koji su van fokusa, rotirani, nasumično pozicionirani ili se preklapaju. U poređenju sa prethodnim algoritmima, ovaj Omronov sistem nudi 10x veću brzinu detekcije objekata uz istovremeno poboljšanje obrade slike.

 FlexXpect Vision Platform
U daljem tekstu bavićemo se Omron-ovom najinovativnijom porodicom rešenja iz oblasti vizuelne kontrole, FlexXpect Vision Platform. Bazirana na već pomenutoj moćnoj i vrlo uspešnoj platformi Xpectia, koja kombinuje obradu slika u punom koloru i visoku rezoluciju, FlexXpect softverski paket može zadovoljiti uobičajene potrebe korisnika u odgovarajućoj grani industrije i ako je potrebno, lako se može prilagoditi i posebnim klijentovim potrebama.

FlexXpect poseduje jednostavan korisnički interfejs, koji dozvoljava da se kontrolna rešenja podese jednostavno i efikasno. Ugrađeni touch screen interfejs i struktura menija zasnovana na ikonama, omogućavaju da se kompleksnost programiranja sistema održi na minimumu.

Trenutno, platforma FlexXpect nudi nekoliko rešenja kao što su FlexXpect-Pharma, FlexXpect-Labelling, FlexXpect-Glue Bead i FlexXpect-Picking. Naravno, Omron radi na razvoju novih rešenja koja će biti dostupna u bliskoj budućnosti.

FlexXpect-Pharma je namenjena visokim zahtevima kvaliteta unutar farmaceutske industrije. Nudi moćne inspekcione alate i sve funkcije potrebne za ispitivanja podešena prema zahtevima međunarodnih propisa. Neki od primera njenih funkcija su:

  • prepoznavanje i verifikacija karaktera(OCR/OCV) nezavisno od fonta;
  • verifikacija bar-koda i Brajevog pisma;
  • visoka rezolucija detekcije sitnih oštećenja;
  • inspekcija istovetnosti slike u punom koloru;
  • alati za prepoznavanje ivice i šeme.

slika2
FlexXpect-Labelling je dizajniran za personalizovanu inspekciju nalepnica i pakovanja. Među dostupnim mogućnostima izdvajaju se polarna transformacija karaktera štampanih na zakrivljenim putanjama; čitanje tradicionalnih bar-kodova kao i 2D bar-koda; inspekcija nalepnica na flašama za 360° koristeći i do 4 kamere; spajanje više slika u jednu; kompenzacija iskrivljenosti nalepnice.

slika3
FlexXpect-Glue Bead svoju primenu nalazi u automobilskoj industriji, vršeći inspekciju kompletnog spajanja auto delova u jednom snimku. Posedovanjem funcionalnosti rada u punom koloru, svaki spoj može biti identifikovan i proveren, nezavisno od njegove vidljivosti. Primenom jednostavnih set-up procedura i automatske kalkulacije putanje, dobijeno je moćno i jednostavno rešenje za bilo koju aplikaciju lepka, koje daje mogućnost provere putanje, debljine i prekida u njegovom nanosu.

slika4
FlexXpect-Picking svoju primenu nalazi u pick&place zadacima koji zahtevaju tačnost pozicioniranja i u slučajevima zakrivljenosti objekta. Korišćenjem aplikativnog softvera omogućena je jednostavna postavka platforme kao i autokalibracija podizača. Omogućene su kamere velikih brzina, pozicioni algoritam, simultana provera kvaliteta i korišćenje EtherCat, EtherNet/IP i TCP/IP protokola.
slika5


Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, SRBIJA, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

 

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)