SITRANS FX300 Vortex serija protokomera predstavlja jedinstveno merno rešenje koje kombinuje i senzor pritiska i senzor temperature u jednoj jedinici. Korišćenjem vrtložnog principa za merenje protoka pare, gasova i tečnosti, vortex protokomeri su tehnički superiorniji u poređenju sa tradicionalnim protokomerima.

Lako za montažu i intergraciju, ovo merno rešenje je idealan izbor za širok spektar industrija, kao na primer hemijsku, HVAC/Power, prehrambenu, naftnu i gasnu i farmaceutsku industriju.

Primene
SITRANS F X vortex protokomeri su specijalno dizajnirani za primene koje zahtevaju pouzdano merenje protoka nezavisno od pritiska, temperature, viskoznosti i gustine.
• Merenje pare i zasićene pare
• Nadzor parnog kotla
• Kontrola izlaza iz kompresora
• Merenje potrošnje u sistemima  kompresovanog vazduha
• Merenje industrijskih gasova
• Upravljanje potrošnjom gorionika
• CIP (čišćenje u liniji) i SIP (sterilisanje u liniji) procesi u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji

Karakteristike i Prednosti
• Ušteda energije
• Dvožilni pretvarač sa integrisanim senzorima pritiska i temperature
• Lak za montažu – plug and play
• Precizno i pouzdano merenje: meri radni i normalni volumetrijski kao i maseni protok pare, gasova kao i provodnih i neprovodnih tečnosti, čak i kada temperature i pritisci fluktuiraju
• Konstrukcija sa potpuno zavarenim senzorom bez unutrašnjih zaptivki što čini SITRANS F X najbezbednijim dostupnim vortex protokometrom
• Laka komunikacija (HART)


Više informacija: Siemens d.o.o., Omladinskih brigada 21, 11070 Beograd, Srbija, +381 11 20 96 305, http://www.siemens.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)