Pasivni infracrveni detektor (PIR detektor) nemačkog proizvođača Theben funkcioniše na taj način što detektuje signal generisan od strane objekta, u ovom slučaju ljudskog tela. Signal koji se detektuje je nevidljivi infracrveni i emituje ga ljudsko telo u zavisnosti od temperature. Intenzitet emitovane termalne radijacije raste kako raste temperatura tela, ali na njega utiču i vrste i teksture materijala koji se nalaze na površini objekta.

Kada čovečije telo uđe u oblast koju nadzire pasivni termalni detektor, prvo dolazi do smanjenja intenziteta primljenog zračenja pozadine, a nakon toga i do detekcije novog izvora zračenja – ljudskog tela. Kako je temperatura čovečijeg tela obično viša od temperature okoline, konačni rezultat se ogleda u povećanju ukupno detektovanog infracrvenog zračenja. Ukratko, detektor praktično traži razliku temperatura ljudskog tela i okoline.

Upravo u ovome se i ogleda najveća slabost ove tehnologije – slučaj kada su temperature tela i okoline identične. Ukoliko osoba stoji u polju senzora određeno vreme, ona za senzor postaje pozadina i senzor je više ne detektuje. Pasivni termalni senzori su stoga primenjivi tamo gde postoje brze temperaturne promene. U slučaju da je prostor jako osunčan detekcija ovim senzorom je takođe odlična. Preporuka je da se pasivni termalni senzori postavljaju u interijer samo onda kada je moguća kontrola osvetljenja i temperature sredine. Postavljanje ovih uređaja u vozila nije preporučljiva.

Funkcionisanje PIR detektora smo objasnili. U većini slučajeva ovo je spoljna jedinica sistema obezbeđenja (security system), postavljena da nadgleda određen prostor. Sadašnje, sve sofisticiranije primene ovih uređaja, zahtevaju izuzetno snažne senzore, kako bi sa sigurnošću bilo detektovano svako narušavanje integriteta prostora. Sa takvim detektorima moguće je pratiti prisustvo ljudi u celokupnoj zgradi objedinjeno na jednom mestu. Ovo je izuzetno bitno za svaki sistem obezbeđenja, za sisteme kontrole grejanja, odnosno bezbedonosne sisteme. Izuzetno sofisticirani senzori sa mogućnošću samo-učenja su već proizvedeni. Sve ovo je dovelo do toga da su hiljade ovakvih uređaja već postavljene u različitim građevinama, zbog različitih razloga, ali uvek sa izuzetnim rezultatima.

Napredne osobine detektora
• Automatska HVAC i kontrola osvetljenja, kao i nadgledanja prostorije
• Merenje intenziteta svetla
• Relejno kontrolisano napajanje sijalice ( 230 V)
• Kontrola osvetljenja sa kalkulacijom svetline
• Automatsko gašenje svetla nakon određenog vremena
• Izbor moda rada – potpuno ili poluautomatski – prekidačem
• Mogućnost ručnog upravljanja
• Pulsna funkcija za startovanje stepenišnog automata
• HVAC kontrola sa switch on delay i switch off delay vremenom
• Redukovana karakteristika odziva za nadgledanje soba
• Mogućnost daljinske kontrole

Funkcije
• Stanje detektujućeg izlaza se menja u zavisnosti od prisustva i osvetljenja
• Vreme gašenja osvetljenja se samostalno podešava u skladu sa uobičajenim ponašanjem – samoučeća funkcija.
• U potpuno automatskom modu svetlo se samostalno pali i gasi u zavisnosti od prisustva i bazičnog osvetljenja prostora. U poluautomatskopm modu, svetlo se uvek mora upaliti prekidačem, dok je gašenje automatsko.
• Svetlo se uvek može upaliti i ugasiti prekidačem, nezavinso od stanja senzora.
• Na ugrađeni izlaz za stepenišni automat, šalje se signal, kojim se startuje automat. Automat svetlo pali po komandi, ali ga gasi samostalno.
• Da bi se kontrolisao stepenišni automat, izlaz je u vidu pulsne funkcije.
• Detektor ima mogućnost merenja osvetljenja koje potiče od fluo lampi, halogenih i klasičnih sijalica sa vlakonom.
• Detekcija se vrši sa visokom pouzdanošću na rastojanju do 30 m.
• Prekidački izlaz za prisutnost, koji se koristi u HVAC kontroli menja stanje samo u slučaju prisustva. Nije osetljiv na intenzitet svetla.

Modovi rada
• U modu za rad u prostorijama, osetljivost senzora za detekciju prisutnosti je smanjenja.
• Master-Slave mod: Do 10 detektora je moguće povezati u jedno kolo, kako bi se povećala zona nadgledanja. Master upravlja kompletnim strujnim kolom, dok Slave jedinice rade isključivo kao senzori.
• Master-Master mod: do 10 jedinica se može povezati u ovom modu. Svaki Master upravlja sopstvenim svetlosnim grupama, dok se detekcija prisustva vrši na nivo celog sistema.
• Test mod: služi za proveru ispravnosti ožičenja.

Tehnički podaci
Napajanje:        230 V, ±10 %, 50 Hz
Detekcija:        horiz. 360°, vert. 160°
Domet:            30 x 4 m (montaža na 2.5 m)
30 x 5 m (montaža na 3.5 m)
Podešavanje osvetljenja:    10–1500 Lux
Switch off delay vreme:     osvetljenja: 10 s–20 min
prisutnosti: 10 s–120 min
Switch on delay vreme:     prisutnosti: 0 s–10 min
Max svetlosni izlazI:    1400 W
Max  izlaz prisutnosti:    50 W (220 V DC)
Kućište:            55 mm, Veličina 1, (NIS, PMI)


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

Aleksandar D.
Follow me