Novi tip pneumatskog uređaja za pozicioniranje (PPD) iz SCHUNK-a omogućava slobodno pneumatsko pozicioniranje pneumatskim hvataljkama – sa jednostavnim podešavanjem hvatača, senzora i uređaja za pozicioniranje. Zahvaljujući prefabrikovanim funkcionalnim blokovima PLC-a, puštanje u rad je veoma jednostavno. Ovo je optimalno rešenje za svaku primenu hvatača, gde je potrebna fleksibilnost, na primer aplikacije robota koje pomeraju radne komade različitih veličina ili koje su u neposrednoj blizini jedna drugoj.

Do sada je slobodno pozicioniranje sa pneumatskim hvataljkama bilo moguće samo sa rešenjima koja su komplikovana za korisnike. SCHUNK sada zatvara ovaj jaz sa novim pneumatskim uređajem za pozicioniranje. Razvijen je kao dodatak za pneumatske hvataljke i kontroliše se preko IO-Link-a. Zajedno sa senzorom položaja može se pristupiti bilo kojoj poziciji prstiju hvatača. Ovo prevazilazi princip hvataljke otvoren/zatvoren. Ova nova fleksibilnost pneumatskog hvatanja zahteva samo jednostavnu postavku koja se sastoji od tri komponente: PPD, senzora za pozicioniranje i standardne hvataljke. A to znači da nisu potrebne ni modifikacije ni posebne varijante hvataljke. Sa PPD-om, ova nova dimenzija hvatanja se stoga može lako naknadno ugraditi u postojeći radni proces.

 

Pneumatski PPD uređaj za pozicioniranje omogućava fleksibilnost u svim primenama sa pneumatskim hvataljkama kroz slobodno pozicioniranje, silu hvatanja i podešavanje brzine.

Pneumatski PPD uređaj za pozicioniranje omogućava fleksibilnost u svim primenama sa pneumatskim hvataljkama kroz slobodno pozicioniranje, silu hvatanja i podešavanje brzine. photo: SCHUNK

Optimizacija vremena ciklusa, sprečavanje sudara
Fleksibilna kontrola pneumatskih hvataljki omogućava korisnicima da optimizuju vreme ciklusa. Zato što prsti hvatača više ne moraju da se pomeraju do krajnjih položaja pre i posle svake operacije hvatanja. Uređaj izbegava sudare sa blisko pozicioniranim radnim predmetima, jer unapred postavlja prste hvatača. Štaviše, sila hvatanja se takođe može podesiti sa jedinicom podešavanjem izlaznog pritiska. Ovo pruža jasne prednosti kada treba da se hvataju različiti osetljivi radni predmeti. Još nežnije hvatanje radnog predmeta moguće je podešavanjem brzine čeljusti hvatača, jer se time smanjuje impuls hvatanja.

Robustan i precizan
Unutar jedinice, četiri integrisana brza 2/2 ventila zajedno sa integrisanom elektronikom i senzorom položaja, koji je ugrađen na hvataljku, obezbeđuju zatvorenu kontrolnu petlju. Zaptivni dizajn sa IP67 čini PPD idealnim za upotrebu u industrijskim okruženjima. Zahvaljujući robusnom dizajnu, jedinica se može instalirati na kraju ruke – i stoga se precizno pozicioniranje može postići kratkim dužinama creva. Ovo obezbeđuje tačnost pozicioniranja do 0,5 mm. PPD je dostupan u tri verzije koje se razlikuju po protoku interno instaliranih ventila. Veličina i težina uvek ostaju iste. SCHUNK IO-Link senzor ili svi uobičajeni analogni senzori drugih dobavljača mogu se koristiti kao senzori.

schunk.com

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)