Mikro Kontrol vam predstavlja MicroHAWK kamere, sa kojima se dostiže toliko visoka preciznost da jedna MicroHAWK kamera zamenjuje rad nekoliko standardnih kamera.

Izdvajamo vam modele F430-F i F420-F sa njihovim osnovnim prednostima.

Konvencijalna kamera ne uspeva da snimi sve potrebne elemente na široj površini zbog niže rezolucije. jedna takva kamera nije dovoljna da pokrije šire prostore. Zbog toga je potrebno upotrebiti 5 ili 6 konvencijalnih kamera kako bi se precizno snimila šira površina.

Jedna kamera serije F430-F i F420-F dostiže preciznost koju zajedno postiže nekoliko standardnih kamera.

Kako bi se izvršila inspekcija i očitavanje koda, ranije je bilo potrebno da imate dva posebna uređaja – kameru i čitač koda.

F430-F i F420-F istovremeno vrše inspekciju proizvoda i čitanje koda.

Starije kamere su morale da se menjaju usled otkazivanja motora jedanput godišnje. Kamere F430-F i F420-F su dizajnirane tako da imaju dugačak životni vek, jer nemaju mehanizam sa drajvom, i zbog toga ne dolazi do ovakvih kvarova.

Smanjuje broj kamera, smanjuje troškove za opremu, postavljanje, njeno održavanje i servisiranje.


Više informacija: MIKRO KONTROL, Vase Pelagića 30, Beograd, Tel: +38111 3699 080, prodaja@mikrokontrol.rs, www.mikrokontrol.rs

Aleksandar Dakić
Follow me