Da li ste znali da kroz samo 1 rupicu prečnika 1mm godišnje može da „odleti“ u vazduh 39.420.000 litara komprimovanog vazduha, ili 5.125 kWh el.energije?

Kroz samo jedno mesto prečnika 1mm!!!

Želite li da saznate koliko je ZAISTA EFIKASAN Vaš sistem komprimovanog vazduha???

Želite li da saznate kako da popravite stanje?

Želite li da saznate kako da organizujete svoj sistem komprimovanog vazduha pametno i uz to uštedite gomilu novca?

Sve ovo možete saznati, jednim pozivom, jednim zakazanim merenjem i samo jednim snimanjem sistema…

Jer ono što ne vidiš, ne možeš ni da spoznaš!

Korisno je znati da

  • 1 bar sniženog pritiska znači 7% uštede energije
  • ComPASS audit ima 3 NIVOA od detekcije curenja do kompletnog audita sistema
  • Cena COMPASS audita je često niža od 15% potencijala za uštedu na godišnjem nivou

Dobro je znati da

  • je Vaša instalacija komprimovanog vazduha manje efikasna no što može da bude. Promene u Vašem režimu proizvodnje mogu sistem učiniti efikasnijim. Nedetektovani gubici koštaju Vas mnogo novca. Proizvodnja većeg pritiska no što je potrebno, izaziva velike troškove. Merenja su ključ ka poboljšanju.

Nakon obavljenog merenja potrošnje komprimovanog vazduha, softverskom obradom dobijamo grafički i tabelarni prikaz izmerenih podataka sa transparentno izraženim vrednostima. Sledeći korak je analiza i formiranje stručnog izveštaja, koji sadrži kako informacije o trenutnom stanju, tako i predlog rešenja koje će obezbediti veću energetsku efikasnost.

Jedan od ciljeva svakog korisnika kompresora je da smanji prazan hod („ldle run“) jedinice, obzirom da ta funkcija troši 30% električne energije a da pritom od iste nema benefita tj. kompresor u praznom hodu ne isporučuje komprimovani vazduh, već samo održava jedinicu u stanju pripravnosti. Prazan hod nije jedini parametar na koga treba obratiti pažnju, već i ,,start-up time“, broj start-ova elektro motora, opseg frekventno regulisanih jedinica… Primer implementacije adekvatnog kompresora u skladu sa izmerenom potrošnjom i prikaz cene jednog m3 komprimovanog vazduha:

 


Više informacija: Tehnogama d.o.o. Šimanovci, Šimanovci, ul. Dečka bb, Tel: 022/ 215-23-01, office@tehnogama.com, www.tehnogama.com

 

Aleksandar Dakić
Follow me