Glavni fokus kompanije Konelek su proizvodnja zemaljske opreme za održavanje putničkih aviona i mlaznih motora, razvoj bespilotnih letelica i projektna organizacija (DOA).

„CATIA decenijama predstavlja standard za mašinsko projektovanje u vazduhoplovnoj industriji. Koriste je svi vodeći proizvodači, među kojima su i neki naši krajnji kupci. Kompanija Konelek prati taj standard i primenjuje softversko rešenje CATIA u svim razvojno-proizvodnim projektima, uključujući i najnaprednije aktivnosti poput petoosne CNC obrade i simulacije petoosne obrade.“ -Andrija Ekmedžić, Direktor  

Zadatak

CADCAM Data, kao kompanija iza koje stoji višegodišnje iskustvo u preciznom mapiranju zahteva klijenata i implementaciji sofisticiranih industrijskih rešenja, dobila je prevashodno poverenje kompanije Konelek, a zatim i zadatak da se potpuno involvira u razvojno-proizvodne procese i da konkretne predloge za unapređenje poslovanja kroz segment višeosnog CNC programiranja. Kompanija Konelek je bila u potrazi za CAM rešenjem (proizvodnja uz pomoć računara), koje bi u kombinaciji sa postojećim softverskim rešenjem za projektovanje CATIA, unapredilo proces proizvodnje. Srednjoročni plan je obuhvatio tri faze: osvajanje troosnog CNC programiranja, povećanje kapaciteta troosnog programiranja i osvajanje petoosnog CNC programiranja, paralelno sa petoosnom CNC simulacijom. Takođe, bilo je potrebno postepeno povećavati kapacitet ukupnog broja CAD licenci, kako bi se odgovorilo na povećani obim proizvodnje.

Rešenje

Uvođenjem i primenom softvera CATIA za programiranje troosnih CNC mašina, počela je prva faza CNC strategije. Potom su u drugoj fazi kapaciteti prošireni dodavanjem dodatnih licenci troosne obrade. Trećoj, završnoj fazi, prethodilo je temeljno visemesečno proučavanje mnogobrojnih softvera za petoosnu obradu i simulaciju. Doneta je odluka da se nastavi rad na softverskom rešenju CATIA, jer je uz stručnu podršku inženjera kompanije CADCAM Data, najbolje odgovorila na sve postavljene zahteve za dalje unapređenje poslovnih procesa.

Benefiti

Za kompaniju Konelek, softversko rešenje CATIA odgovara na sledeće zateve: standard je u avio industriji, koriste je njihovi najveći kupci i na taj način su usklađeni sa njima, projektanti, programeri i tehnolozi rade na jedinstvenom rešenju, usaglašeni su sa Mašinskim fakultetom i Vazduhoplovnom akademijom. Takođe, sa najnovijim dodacima, CATIA prati nove pristupe u CNC obradi, a simulacija veoma dobro pokriva njihov mašinski park.


Više informacija: CADCAM Data, Sanska 32, Beograd, Srbija; Tel: +381 11 396 2631; meil: info.rs@cadcam-group.eu;  https://www.cadcam-group.eu/rs

Aleksandar Dakić
Follow me