Od prvog webinara (15.4.2020) na temu produkta Kepware prošlo je skoro dva meseca. Ljubazno vas obaveštavamo da zajedno sa kompanijom PTC dana 17.6.2020 organizujemo drugi webinar na temu Kepware produkta i komunikacije u industrijskim sistemima.
U prvom webinaru fokusirali smo se na KEPServerEX produkt kao alat za integraciju OT i IT nivoa. U sledećom webinaru usredsrediti ćemo se na tri nove nekoliko uže teme, webinar će biti zanimljiv onima koji razmišljaju o komunikacionim arhitekturama u aplikacijama, kako uspostaviti visoko pouzdanu aplikaciju i kako ukloniti probleme i uspostaviti dijagnostiku u projektima.


Sadržaj webinara:
1. Visoka pouzdanost – Redundanca

  • Važnost redundance i kontinuiranog rada u procesima
  • Tipovi redundance
  • Uspostavljanje »Media Level« redundance sa dva odvojena OPC UA servera

2. Dijagnostika i optimizacija projekta

  • Scenariji rešavanja problema/greški i alat za uklanjanje greški
  • Pregled projektnih koncepta
  • Visoko brzinske i telemetrične optimizacije
  • Tips & Tricks

3. Mrežna segmentacija – primeri upotrebe Kepware-a

  • DMZ arhitektura
  • Primeri upotrebe

Početak webinara u 11.00, trajanje otprilike 60 minuta. Webinar će biti na engleskom jeziku. Molimo vas za prijavu na info@inea.rs do 16. Juna 2020. Nakon prijave dobićete pristup webinaru. Webinar će biti organizovan interaktivno, odgovorit ćemo na sva pitanja, na kraju će biti vreme za diskusiju o izazovima gore spomenutih tematika i o vašim aplikacijama.

Ljubazno pozvani,

Uz pozdrav.


 Više informacija: INEA SR d.o.o., Batajnički drum 10 deo 1B, 11080 Zemun, Republika Srbija, Telefon: + 381 69 172 27 25, http://www.inea.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)