mycon je predstavio novi, poboljšani SpeedMaster TC sistem za industrijsko čišćenje unutrašnje površine zida cevi, zasebno ili u sklopu proizvodne linije. Konfiguracija sistema takođe omogućava premazivanje unutrašnjih površina cevi. Udoban programabilni logički kontroler (PLC) omogućava bez problema obradu širokog spektra cevi sa opremom za sve zahteve kupaca.


www.mycon.info

Marija Dakić