HMH serija
Glavna odlika HMH serije jeste modularnost tj. mogućnost jednostavnog dodavanja novih ćelija. U ovim ćelijama ugrađuje se SF6 gasom izolovan rastavljač.

TRANSFORMATORI
Kada su u pitanju distributivni energetski transformatori, naša ponuda obuhvata uljne i suve transformatore naponskih nivoa 10 kV, 20 kV i 35kV, snage do 3150 kVA. Primarni i sekundarni namotaji mogu biti izrađeni od bakra ili aluminijuma.Pored standardnih izvedbi transformatora sa normalnim i sniženim gubicima snage, u ponudi imamo i transformatore sa do datno sniženim gubicima, serije EcoD2.

Kompanija EATON, jedna od vodećih svetskih kompanija u oblasti elektroenergetike, nakon uspešnih godina u kojima smo njihovi licencirani partneri za proizvodnju tipski testiranih niskonaponskih postrojenja xENERGY, je dodatno prepoznala naš kvalitet i od ove godine smo zvanični distributeri njihove srednjenaponske opreme i transformatora.

U ponudi srednjenaponskih postrojenja, EATON ima više tipova. U zavisnosti od konkretnih zahteva klijenta i područja primene možemo ponuditi seriju koja svojim tehničkim karakteristikama najbolje odgovara. U svakom slučaju odlike svih serija su visoka pouzdanost i funkcionalnost.
Kako dugi rokovi isporuke transformatora i postrojenja često mogu da predstavljaju problem prilikom ugovaranja poslova, odlučili smo se da najčešće tražene transformatore (snage 630kVA, 1000kVA i 1600kVA naponskih nivoa 10kV i 20kV) i najčešće tražene konfiguracije SN postrojenja (10kV i 20kV) držimo na lageru. Samim tim, na vase zahteve možemo odgovoriti u veoma kratkom roku.


ELEKTROMONT-ILT d.o.o. Beograd – Surčin, Balkanska 108, 11276 Jakovo, Srbija, www.elektromont.rs

 

Aleksandar Dakić
Follow me