8.8 TOTAL SCORE

stm32l432kc - stm32 nucleo-32

Razvojni sistemi
0 Out of 5

Based on 0 Users

Kvalitet izrade 10
Implementirana tehnologija 6
Ease-of-use 9
Odnos cena/performanse 10
PROS
 • Odlično STM razvojno okruženje
 • ArduinoNano kompatibilnost
 • M4 procesor
 • MS Azure RTOS mogućnosti
 • Ugradjen ST-LINK programator/dibager
CONS
 • Samo visoka poštarina na STM online prodavnici
Bottomline

Izuzetno kvalitetno hardersko i softversko rešenje za razvoj u Arduino Nano formatu, sa moćnom MS tehnologijom i mogućnošću rada i u STM, i Arduino i MS Azure RTOS okruženju.

Koje je vaše mišljenje o ovom proizvodu?
0 (0)

 

Pred nama je veoma pristupačan Nucleo-L432KC razvojni sistem koji na sebi ima STM32L432KC low-power mikrokontroler u QFN32 pakovanju. Ploča je Arduino Nano formata i sem softverske kompatibilnosti, na nju je moguće direktno postaviti bilo koji od Arduino Nano šildova. Ovo joj daje velike mogućnosti primene. Na ploči je ST-LINK debugger/programator, tako da vam nije potreban nikakav dodatni hardver, sem USB kabla. (Pazite na jumper, po pravilu je postavljen izmedju RST i GND, pa nećete moći da programirate ploču. Samo ga uklonite.)

 

Možete programirati u Arduino IDE-u, ali je naša preporuka korišćenje STM ekosistema u vidu STM32Cube MCU paketa, ako ništa zbog njegovih mogućnosti i zaista neverovatno dobrih user-friendly rešenja za konfiguraciju.

Preporuka je prvo instlirati STM32Cube Programmer, (tu vam može, a to ćete videti tek nakon prvog pokušaja build-a, ali i ne mora tražiti da u PATH računara dodate i lokaciju na disku gde je instaliran sam .exe).

Nakon toga, potrebno je instalirati STM32Cube MX, paket za konfiguraciju same ploče. Ne samo ove već svih STM32 ploča i STM shield-ova. Neverovatno moćan softverski paket, koji recimo bolno nedostaje TI CCS-u. U njemu ćete nakon definisanja svih parametara i generisati/formirati projekat sa vim pratećim bibliotekama i konfiguracionim fajlovima. Šta više, tu će biti i fajl main.c u kome ćete dodavati sopstveni kod.

Na kraju instalirajte i STM32Cube IDE, u kome ćete otvoriti projekat, locirati main.c i menjati ga, kompajlirati, upisivati kod u MCU, pratiti kasnije sam rad.

Nemojte da zaboravite da dodate HAL biblioteku, jer je ona krucialno važna za ugodan rad.

Mi smo u ovom malom primeru dodali svega 4 linije koda:

/* USER CODE BEGIN 3 */
	 HAL_GPIO_TogglePin (GPIOB, GPIO_PIN_3);
	 HAL_Delay (100);  /* Insert delay 100 ms */
	 uint8_t Test[] = "Hello World !!!\r\n"; //Data to send
	 HAL_UART_Transmit(&huart2,Test,sizeof(Test),10);// Sending in normal mode
	 HAL_Delay(1000);
 }
 /* USER CODE END 3 */

 

Kod sa jedne strane pali i gasi zeleni led LD3 na samoj ploči(pazite crveni led LD2 je power led, a multikolorni LD1 je integralni deo ST-LINK programatora). Druge dve linije šalju Tx/Rx linijom poruku „Hello World !!!“ na serijski port Com14 u našem slučaju.

Da bi pratili stanje na Com portu, koristili smo besplatan softver PuTTY. Port je podešen na 115200 bauda.

STM Nucleo i STM okruženje dobija sve naše preporuke za svakoga ko želi da istražuje mogućnosti M4 jezgra, posebno u ovoj L – low-energy varijanti. Pored brzine i matematike u pokretnom zarezu, u odnosu na Arduino, dobićete mnoge napredne tehnologije (MS Azure RTOS recimo kao veza ka i.MX), odlično razvojno okruženje i kompatibilnost sa svim Arduiono šildovima.

 

Aleksandar D.
Follow me