SureStep™ koračni sistemi

SureStep™ koračni sistemi obezbeđuju jednostavno i precizno upravljanje brzinom i pozicioniranjem i nude rešenje za motion control aplikacije koje zahtevaju manju snagu motora, po izuzetno prihvatljivim cenama kompletnog sistema.

 • Ukupno 10 modela step motora u tri standardne veličine (NEMA 17, 23 i 34)
 • Svi motori su bipolarnog tipa. Osnovni korak 1.8° (200 koraka po krugu)
 • Deklarisani momenti od 0.44 do 9.12 Nm
 • Deklarisane struje od 1.7 do 6.3

SureStep™ motori koriste 2-faznu tehnologiju sa 200 koraka po obrtaju ili 1.8° po koraku. Stariji step motori mogu se zakočiti ili izgubiti brzinu obrtanja zbog pojave vibracija pri malom broju obrtaja 100-200 RPM. SureStep motori koriste naprednu mikrostepping tehnologiju kod koje je moguće selektovati veličinu koraka od 400 koraka do 51.200 koraka po obrtaju. Step motori sa oznakom MTRH su motori velikog izlaznog momenta koji zahvaljujući unapređenoj konstrukciji imaju mogućnost rada pri znatno višim brzinama (i do 3000 rpm) u odnosu na standardne step motore, bez značajnog pada izlaznog momenta.

STANDRADNI STEP DRAJVERI:

 • Max 3,5 A, 40 V
 • Konfigurisanje putem DIP prekidača
 • Izbor mikrostepinga: ×2, ×5, ×10, ×50 koraka po krugu
 • Redukcija izlazne struje u stanju mirovanja

INTELIGENTNI STEP DRAJVERI:

 • Max 5 A, 48 V i 10 A 80 V
 • Konfigurisanje putem računara besplatnim SureStep PRO softverom
 • Interni indekser (upravljanje kretanjem putem ASCII komandi, preko serijske veze)
 • Redukcija izlazne struje u stanju mirovanja, samotestiranje
 • Ugrađeni DSP obezbeđuje antirezonantni i algoritam za poravnjanje izlaznog momenta
 • Upravljanje kretanjem putem digitalnih ulaza (CW/CCW,
 • step/direction signalima), zadavanje brzine putem analognog ulaza i komandama preko serijske veze.

PROMO SET – Nanotec integrisani step motor/drajver serije PD6N

Već više od 15 godina Nanotec Electronic nudi svojim korisnicima rešenja na polju step motornih sistema. Pored standardnih hibridnih step motora visokog obrtnog momenta sa rezolucijom koraka od 1,8° ili 0,9°, u ponudu su i ekonomočniji motori tzv. “low-cost” step sistemi.

PD6-N serija integrisanih Motor/Drajver rešenja predstavlja efikasno unapređenje Nanotec Plug& Drive porodice motora. Pored integrisanog izlaznog stepena ovi motori sadrže i kompletno rešenje za kontrolu brzine i pozicije putem komandi preko serijske veze.
Windows bazirani konfiguracioni softver (NanoPro) jednostavan je za korišćenje i omogućava korisnicima, bez velikog iskustva u programiranju, da brzo i lako naprave i testiraju čak i vrlo složene profile kretanja, jednostavnim izborom nekog od već predefinisanih modova rada koji su prilagođeni različitim načinima upotrebe. Slaganjem modova moguće je definisati složenu sekvencu kretanja motora.

 • Napon napajanja: od 24 do 48 VDC
 • Max struja po fazi: podesiva do 10,5 A, nominalno 7 A
 • Komunikacioni port: RS485 ili CANopen
 • Režimi rada: pozicioni, brzinski, korak i smer, preko analognog ulaza
 • Rezolucija koraka: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/8, 1/10, 1/32, 1/64
 • Frekv. koraka: 0 do 50 kHz u režimu korak-smer, 0-25 kHz u svim ostalim režimima
 • Digitalni ulazi: 6 optokaplerskih ulaza (5-24 VDC), analogni ulaz
 • Digitlni izlazi: Open-drain, 24V / 1,5 A max
 • Zaštita: od prenapona i pregrevanja
 • Radni opesg temperature : od 0 do 40oC
 • Povezivanje sa 2 kabla (signalni i napojni) dužine po 2m
 • Stepen zaštite: IP65 osim na izlazu osovine iz motora

Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Poručnika Spasića i Mašere 14, 11147 Beograd, Srbija, Tel.: (+381) 11/239-23-13 , 251-57-82, 251-15-87, http://www.ulpr.com/

 

Aleksandar Dakić
Follow me