Projektom je obuhvaćena izrada izvođačkog projekta, izrada i ugradnja razvodnih ormana automatike i energetike, kao i izrada PLC upravljačkog i SCADA nadzornog aplikativnog softvera za crpne stanice za vodosnabdevanje linearnih mašina za zalivanje.

Realizacija projekta predviđena je u nekoliko faza. Faze 1 i 2 su identične, čini ih sistem od po pet bunarskih stanica koji vodom snabdevaju centralni cevovod namenjen za vodosnabdevanje jedne linearne mašine. Bunarske stanice u okviru jedne faze rasporedjene su linijski duž putanje kretanja zalivne mašine na međusobnom rastojanju od po 200m. Jedna od bunarskih stanica je Master dok su preostale četiri Slave.

Puštanje bunarskih pumpi u rad realizovano preko softstartera snage 22kW.

Upravljanje radom pumpi i održavanje konstantnog pritiska na sistemima za zalivanje reguliše PLC kontroler CPU 314SC proizvođača “VIPA” koji je smešten u master bunarskoj stanici. Master PLC prima i šalje podatke od i ka Slave bunarskim stanicama u kojima se nalazi decentralizovani PLC modul “VIPA SLIO”. Komunikacija slejvova sa master bunarskom stanicom realizovana je uprotrebom ProfiBus protokola.
Daljinski nadzor bunarskih stanica realizovan je upotrebom “zenon Operator“ SCADA sistema, koji se nalazi u komandnom centru gde se vrši vizualizacija rada i grafički prikaz stanja sistema kao i arhiviranje digitalnih i analognih signala (alarmi, vrednost nivoa vode u bunaru, pritisak, trenutni protok i kumulativni protok).
Komunikacija SCADA sistema sa bunarskim sistemima ostvaruje se posredstvom GPRS tehnologije, upotrebom “eWON” GSM/GPRS rutera.

Ovakva konfiguracija odlikuje se odličnim odnosom cena-kvalitet i predstavlja pravi izbor za aplikacije ovog tipa. Faza 1 realizovana je u toku 2012 godine, realizacija ostalih faza predviđena je u naredim godinama.

OPIS RADA SISTEMA:
Upravljanje radom bunarskog sistema vrši se putem touch panela koji se nalazi u razvodnom ormanu automatike master bunarske stanice. Operater lokalno zadaje željenu vrednost radnog pritiska, vrši pokretanje/zaustavljanje sistema, takođe ima uvid u stanje preostalih bunarskih stanica u okviru datog sistema.

Svaka bunarska stanica u svom razvodnom ormanu poseduje prekidač za izbor režima rada sa tri stanja :

  • Automatski režim – bunarska stanica uključena je u rad sistema, njenim radom upravlja master bunarska stanica u skladu sa trenutnim zahtevima sistema
  • Isključeno – bunarska stanica je isključena i ne učestuje u radu sistema
  • Ručni režim – rad bunarske stanice definisan je lokalnim uslovima date stanice (nivo vode u bunaru, pritisak,…)
  • Merenje protoka vrši se meračima protoka na pojedinim bunarima, nivo vode u bunarima se meri hidrostatičkim meračima nivoa, dok se za merenje pritiska na sabirnom cevovodu koristi analogni davač pritiska.

Zaštita pumpi od rada na suvo je izvedena preko senzora prisutnosti vode (u visini vrha pumpe).

Zaštita od previsokog pritiska izvedena je pomoću presostata.

Sve relevantne informacije o stanju sistema (pritisci, protoci, informacije o kvarovima…) pored prikaza na lokalnom operatorskom panelu prikazuju se i u kontrolnom centru na SCADA sistemu čija je implementacija u toku.

Realizacijom ovakvog sistema omogućen je:

  • Automatski rad sistema i održavanje željenog pritiska u sistemu, bez obzira na potrošnju vode zalivnih sistema.
  • Daljinski nadzor rada sistema
  • Daljinsko očitavanje i arhiviranje svih relevantnih podataka za navodnjavanje (trenutni pritisak u sistemu, trenutni nivo i protok vode na svakom bunaru,…)
  • Komfor u rukovanju i pouzdanost u radu sistema
  • Tačno doziranje vode zavisno od gajene kulture.

Više informacija: URAM system, Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, SRBIJA, Tel.: +381 21 788-584 , http://www.uram.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me