EMO 2019: „Pametno uzimanje, pametna obrada, pametna mreža – tri ključne teme koje će oblikovati svetsku industrijsku proizvodnju u narednih pet godina”, podvlači A. Schunk pred EMO 2019. “Ključni cilj je inteligentno pojednostavljenje industrijske proizvodnje.” Kako kažu eksperti komanije SCHUNK, do sada je dominirala stabilnost procesa i efikasnost individualne operacije, međutim moderne aplikacije će nuditi viši nivo fleksibilnosti u proizvodnom lancu i obezbeđivaće detaljnije podatke o procesu.

Pametni iTENDO kompanije SCHUNK omogućava monitoring procesa u realnom vremenu i direktnu kontrolu alata. Geometrija i performanse držača alata ostaju iste bez obzira da li je on opremljen senzorskim sistemom ili ne.
„Naše jedinice za stezanje i griper sistemi omogućavaju detaljan monitoring proizvodnog procesa u realnom vremenu i autonomno izvršavaju odgovarajuće reakcije”, kaže glavni izvršni službenik. Najbolji primer ovoga je: Senzorski precizan držač alata iTENDO, koji će biti dostupan za pilot aplikacije od jeseni. On omogućava kompletan monitoring statusa i dokumentovanje stabilnosti procesa, monitoring vrednosti limita bez prisustva čoveka, detekciju loma alata, kao i kontrolu brzine rotacije i uzimanja delova za obradu u realnom vremenu. Ako rez postane nestabilna, integrisana inteligencija interveniše trenutno u realnom vremenu, bez potrebe za delovanjem operatera: u zavisnosti od situacije, proces se zaustavlja, svodi na prethodno definisane osnovne parametre ili adaptira dok se proces rezanja ne vrati u stabilni opseg. Digitalni blizanci serije držača alata TENDO, TRIBOS i SINO, bazirani na DIN 4000 će isto obezbeđivati konzistenciju podataka kroz ceo lanac CAD/CAM procesa. Oni pružaju perfektne početne uslove za simulaciju, nadgledanje kolizija i menadžement na samom proizvodnom mestu.

Specijalno dizajniran modularni sistemi SCHUNK end-of-arm za robote male nosivosti kompanije Universal Robots omogućavaju jednostavno i ekonomično ubacivanje u objekata u mašinu.

Fokus na automatsko ubacivanje objekata u mašinu
Na polju VERO-S tehnologije brze zamene paleta, SCHUNK prvi put predstavlja senzorski modul za brzu zamenu paleta, koji omogućava neprestalni monitoring sile držanja i pozicije samih držača, kao i prisustvo dela koji se obrađuje ili palete. Dodatno, nove VERO-S specijalne komponente će biti predstavljene avio industriji, 3D štampi i kao i onima kojima je potrebno direktnom držanje objekta koji se obrađuje.

Pored svih ovih noviteta, SCHUNK će prikazati i sofisticirani koncept sa naglaskom na automatsko ubacivanje objekata koji se obrađuje u mašinu. Elegantno rešenje u automatizaciji, jednostavno za primenu, ekonomično, namenjeno za primenu kako na robotima male nosivosti koji vrše fleksibilno paletiziranje u malim serijama, tako i na ergonomskim, kolaborativnim rešenjima sa griperima dugačkog hoda Co-act EGL-C uz direktnu interakciju sa ljudima za rukovanje objektima težine do 8kg


Više informacija: SCHUNK Intec GmbH, Friedrich-Schunk-Straße 1, 4511 Allhaming, Austria, info@at.schunk.com, www.schunk.com

Predstavništvo za Srbiju i Bosnu: BIBUS d.o.o., Karađorđeva bb, 76311 Dvorovi-Bejeljina, Bosnia, jd@bibus.ba, www.bibus.ba

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)