Nominalni kapacitet hlađenja 8 – 259 kW

Prednosti

 • Jedinstvena konfiguracija isparivača u rezervoaru je posebno dizajnirana za aplikacije procesnog hlađenja. Omogućava velike brzine protoka sa malim padom pritiska i pritom je kompatibilan sa prisustvom kontaminiranih procesnih fluida;
 • Scroll kompresori obezbeđuju visoku efikasnost, odlične performanse i povećanu uštedu energije;
 • Proširene radne margine: Tw in max = +35 °C; Tw out min = -10 °C; Tamb max = +46 °C; Tamb min = -5 °C;
 • Svi TAEevo TECH modeli već ispunjavaju ograničenja postavljena od strane ErP-a, za indekse SEPR HT (Tier 2 01/01/2021) i SEPR MT (Tier 2 02/07/2018);
 • Rashladno sredstvo R410A povećava performanse zahvaljujući svojoj izvanrednoj provodljivosti toplote;
 •  Preveliki hidraulički rezervoar je standardan i u stanju je da nadoknadi disbalanse izazvane naglim promenamaopterećenja od strane korisnika;
  IP54 / IP44 stepen električne zaštite čini TAEevo Tech pogodnim za spoljašnju instalaciju;
 • Širok asortiman dodatne opreme i kompleta, omogućava svakoj jedinici da odgovara specifičnim zahtevima kupaca;
 • Krug za hlađenje pogodan i za atmosferske i za hidraulične krugove pod pritiskom (do 6 bara);
 • Sveobuhvatna sigurnosna oprema, uključujući prekidače pritiska za nadzor faze, senzore protiv smrzavanja, senzore nivoa, grejače kartera i interno hidraulično bajpas kolo.

Opcije

 • P3, P5 pumpe, jednostruka P3 pumpa otvorenog kola (mod.031-1002), duple pumpe u stanju pripravnosti P3+P3 ili P5+P5 (mod. 201-1002); SP (bez pumpe);
 • Verzija sa farbanim rebrima protiv korozije;
 • Aksijalni ventilatori sa elektronskom regulacijom brzine faznim prekidom (mod. 031-802); centrifugalni ventilatori (mod. 031-161); EC aksijalni ventilatori bez četkica sa visokim pritiskom glave (mod. 201-802); EC aksijalni ventilatori bez četkica (mod. 902-1002);
 • Grejači protiv smrzavanja (na rezervoarima i pumpama);
 • Opcija mekog pokretača: fabrički ugrađen (mod. 381-1002);
 • Automatska hidraulična bajpas opcija fabrički ugrađena (mod. 031-602);
 • Opcija bez prisustva gvožđa (mod. 020-802).

Standardne karakteristike

 •  Rashladno sredstvo R410A;
 •  Hermetični scroll kompresori;
 • Elektronski ekspanzioni ventil (mod. 031-1002);
 • Visokoefikasni rebrasti isparivač namotaja sa bakarnim cevima i aluminijumskim rebrima, ugrađen u rezervoar za vodu;
 • Aksijalni ventilatori sa lopaticama od pocinkovanog čelika (mod. 020) i lopaticama od livenog aluminijuma/plastike u obliku polumeseca (mod. 031-1002);
 • Preveliki vazdušno hlađeni kondenzatori (bakarne cevi/ aluminijumska rebra). Standardni vazdušni filter od mod. 031;
 • Rezervoar za skladištenje (projektni pritisak 6 bara) kompletan sa ventilom za punjenje/ispuštanje, manometrom;
 • Unutrašnji hidraulični bajpas između ulaznih i izlaznih priključaka;
 • Elektronski senzor nivoa sa funkcijom provodljivosti vode;
 • Prekidači visokog i niskog pritiska rashladnog sredstva;
 • Manometri za pritisak rashladnog sredstva (mod. 031-1002);
 • Parametrijska mikroprocesorska kontrola IC208CKS;
 • Stepen zaštite: IP54 (mod. 031-1002); IP44 (mod. 020);
 • Fazni monitor;
 • Grijač kartera kompresora.

Kompleti

 • Kit za regulaciju protoka;
 • Komplet za ručno punjenje rezervoara: pogodan za hidraulične krugove pri atmosferskom pritisku;
 • Komplet za automatsko punjenje: pogodan za hidraulične krugove pod pritiskom (do 6 bara);
 • Komplet za daljinsko uključivanje/isključivanje i komplet za daljinsko upravljanje (maks. 100 m);
 • Komplet za daljinsko upravljanje VICKS620 LED displej, VGI890 LCD ekran (maks. 100 m);
 • Ket adaptera za daljinski upravljač VICKS620 i VGI890 (neophodan za mod. 381-1002);
 • Ketovi za nadzor: RS485 ModBus, kVEB300D EVO;
 • Automatski hidraulični bajpas komplet spoljni (mod.020-602 i 902-1002);
 • Modularni komplet: do 5 jedinica u MASTER/SLAVE.
 • Verzije
 • Verzija za niske temperature okoline -20 °C (mod. 031-1002);
 • Dvofrekventna verzija: napajanje 400V/3/50 Hz – 460V/3/60 Hz (mod. 020-161);
 • UL verzija (020-1002): napajanje 460/3/60Hz;
  verzija zatvorene kontrole temperature (mod. 020-351): izuzetno precizna regulacija temperature izlazne vode (histereza ± 0,5 °C).

Više informacija: Tehnogama d.o.o. Šimanovci, Šimanovci, ul. Dečka bb, Tel: 022/ 215-23-01, office@tehnogama.com, www.tehnogama.com

Aleksandar Dakić
Follow me