Avalon Partners

Uticaj kompenzacije reaktivne snage na više harmonike napona i struja u distributivnoj mreži

Opšte je prihvaćena ideja da elektrodistributivna preduzeća isporučuju idealan napon, tj. napon čiji oblik odgovara čistoj sinusoidi. U najvećem broju slučajeva, pogotovo na višim naponskim nivoima, napon u…