Bartec

EEx de blicajuća lampa 5W

Idealna za zone 1, 2 i 22 Postrojenja i mašine su opremljeni sa vizuelnim alarmima koji će dati pravovremena upozorenja o opasnim situacijama i omogućiti mehanizam koji će…

Orbit X

Daljinska inspekcija i video komunikacija u rizičnim područjima Robusna i po prirodi sigurna Wi-Fi kamera Orbit X koju je razvio Bartex Pixavi čini rad zaposlenih koji se kreću…