Idealna za zone 1, 2 i 22
Postrojenja i mašine su opremljeni sa vizuelnim alarmima koji će dati pravovremena upozorenja o opasnim situacijama i omogućiti mehanizam koji će se zatvoriti pre nastanka oštećenja. Blicajuća lampa je izrađena od aluminijuma EExd kućište s kupolom od Borosilikala napravljenom od stakla. Električna veza sa EEx e terminalom je putem M20 x 1.5 kablovskog uvodnika plastičnog ili metalnog. Uzemljivi.
www.bartec.de

Marija D.