Flexxon

Flexxon WORM microSD za integritet podataka u esencijalnim datotekama

Integritet digitalnih podataka je u današnjem e-svetu postao krucijalan u svim sferama života i rada. Svaki dokument u e-društvu je verodostojan u elektronskom obliku i narušavanje njegovog integriteta, kao i njegov gubitak može doesti do ozbiljnih pravnih posledica i materijalnih gubitaka. Čak i kreativne discipline, poput umestnosti se sve više oslanjaju na elektronske „originale“ i mora im se obezbediti zaštita od neovlašćenog menjanja ili kopiranja čime bi se narušila autorska prava. CD i DVD-ROM-ovi su u jednom periodu bili dominantni trajni mediji za čuvanje originalnih podataka, ali je njihovo prisustvo danas gotovo u potpunosti potisnuto nedostatkom hardvera za čitanje u današnjim standardnim računarskim sistemima. Brzim internetom, CD/DVD čitači su postali nepotreban hardver u računarima za instalaciju OS-a i programa, a baze u oblacima su eliminisali potrebu za arhivskim cdtekama.

Flexxon FxAdv II microSD za embedovane računare i Raspberry Pi

Flexxon microSD FxAdv II Raspberry Pi model se pokazala veoma kvalitetnom microSD karticom. za cenu od $25 dobija se agilna microSD kartica koja veoma brzo pristupa nasumično raspoređenim podacima, što i jeste slučaj kada se ona koristi kao disk sa OS-om ili aplikacijom. Dodatno poverenje uliva implementirana zaštita od oštećenja ukoliko se kartica izvuče prilikom čitanja ili dođe do prekida napajanja, veoma bitna stavka za edge ili embedovanu primenu.