Igus

Nisko-budžetna robotika

Kombinovanje robotske sa automatskim rešenjima Termin “nisko budžetna robotika” odnosi se na robotsku proizvodnju koja je omogućena jednostavnim i pristupačnim automatskim komponentama. U zavisnosti od obima aplikacije celokupni…